Tapahtuman jälkeen

Tapahtuman jälkeen on huomioitava tapahtumapaikan siivouksesta, rakenteiden ja kalusteiden pois viennistä sekä jäteastioiden ja käymälöiden tyhjentämisestä. Vastuualueista on hyvä sopia jo ennen tapahtumaa. Tapahtuman järjestäjä huolehtii tapahtuma-alueen siivouksesta tapahtuman aikana sekä sen jälkeen. Huolehdithan että tapahtuman aikana tulleet jätteet ja kalusteet yms. kuljetetaan pois alueelta.

Henkilöstölle on hyvä pitää tapahtuman purkupalaveri tapahtuman jälkeen. Silloin kannattaa miettiä mikä onnistui ja missä olisi vielä kehitettävää. Onnistuivatko tapahtuman kaikki osa-alueet ja saavutettiinko asetetut tavoitteet? Palaveriin on hyvä kutsua kaikki tapahtuman järjestämiseen osallistuneet henkilöt: vapaaehtoiset, oma väki sekä yhteistyökumppanit. Samalla muistathan ilmaista järjestäjänä kiitollisuutesi tekijöille!


Tähän muistilistaan on koottu tärkeitä seikkoja, joista tulee huolehtia tapahtuman jälkeen:

* tapahtumapaikan purkaminen (rakenteiden purkaminen, kalusteiden ja muiden tavaroiden poisvienti)

* tapahtumapaikan siivous ja jätteiden poisvienti

* käymälöiden ja jäteastioiden tyhjennys ja niiden poisvienti

* vuokrattavien välineiden ja kalusteiden palautus

* avainten palautus

* laskujen ja palkkioiden maksaminen

* purkupalaverin järjestäminen ja palautteen keruu

* avustusten käytön raportointi ja kuittien toimittaminen avustuksen myöntäjille

* jälkitiedottaminen tapahtumaan osallistuville henkilöille

* työryhmän kiittäminen


Muista kiittää yhteistyökumppaneita sekä muita tapahtumassa mukana olleita järjestäjiä!