Kilpailullinen neuvottelumenettely alkamassa ja hankintailmoitus laitetaan Cloudiaan viikolla 34. Odotamme mielenkiinnolla hankkeen toteuttajiksi maamme puurakentamisen huippuja.