Matala-palvelupiste

Yhteystiedot

Tuusulan Matala-piste suljetaan
vähäisen asiakasmäärän vuoksi 8.2.-31.8.2019

Tuusulan Matala-pisteen mahdollista
uudelleen avaamista syksyllä 2019 arvioidaan
kevään aikana.

Matala-palvelupiste on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamaa matalan kynnyksen palvelua kuntalaisille, joilla on haasteita arjessa.

Avun ja tuen tarve voi liittyä esimerkiksi:

  • arkea kuormittaviin elämänvaiheisiin ja kriiseihin
  • ongelmiin asumisessa tai taloudellisessa tilanteessa
  • päihteiden ongelmakäyttöön
  • mielenterveysongelmiin.

Palvelun tavoitteena on tarjota moniammatillista tukea yhden oven avauksella. Tarvittaessa asiakkaan kanssa varataan Matala-palvelupisteessä aika esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai työikäisten sosiaalipalveluihin. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille tuusulalaisille ja heidän läheisilleen. Matala-palvelupiste tarjoaa myös ammattilaiselle konsultointipaikan, jonne asiakkaan voi ohjata tai tarvittaessa saattaa hakemaan tukea ja apua.

Matala-palvelupisteessä työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu päihde- ja mielenterveystyön sekä aikuissosiaalityön työntekijät. Matala-palvelupisteeseen ei tarvita lähetettä, asiakkaan oma arvio avun tarpeesta riittää. Palvelupisteeseen ei myöskään tarvitse erikseen varata aikaa.

Matala-palvelupiste on avoinna torstaisin klo 13-16. Palvelupiste sijaitsee Etelä-Tuusulan aluetoimistossa, Autoasemankatu 2 (2. kerros, huone 269), Tuusula. Palveluun voi ilmoittautua klo 15.00 asti. Vuoronumeron saa toimiston vartijalta.

Palvelupisteen toiminta liittyy Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä tehtävään kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on rakentaa alueelle helposti saavutettava matalan kynnyksen mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön toimintamalli, joka palvelee yhden luukun periaatteella apua tarvitsevia asiakkaita.