Asukaslehti

Tuusulan kunta on julkaissut vuoden 2019 alusta alkaen asukaslehteä, joka sai nimikilpailussa nimeksi Elämää Tuusulassa. Asukaslehti jaetaan jokaisen kuntalaisen osoitteeseen viranomaisjakeluna. Lehteä löytyy myös kunnan keskitetystä asiakaspalvelusta TuusInfosta ja kirjastoista. Lehti ilmestyy yleensä neljä kertaa vuodessa. 

Lataa lehti!

Lehtien pdf-versiot löytyvät alta.

3/2022 (sisältää Kulttuurin Tuusula -kesäliitteen)

2/2022 (sisältää Tuusula rakentaa -liitteen)

Osallistumisen taidetta -liite (jaetaan lehden 1/2022 välissä)

1/2022

4/2021

3/2021 (sisältää Kulttuurin Tuusula -kesäliitteen)

2/2021

1/2021 (sisältää Tuusula rakentaa -lehden)

2021 Osallistuva budjetointi

5/2020

4/2020

3/2020

2/2020

1/2020

Tuusula rakentaa 2020–2021 -lehti

4/2019

3/2019

2/2019

1/2019

 

Oikaisu- tai vastinepyynnön lähettäminen

Voit lähettää Tuusulan kunnalle oikaisu- tai vastinepyynnön, joka liittyy asukaslehdessä (Elämää Tuusulassa) julkaistuun artikkeliin tai muuhun kirjoitukseen. Oikaisupyyntö koskee virheellistä asiatietoa, ei esimerkiksi artikkelin näkökulmaa tai siinä esitettyjä mielipiteitä.

Sananvapauslain mukaan yksityisellä henkilöllä, yhteisöllä ja säätiöllä sekä viranomaisella on oikeus saada aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai ohjelmassa esitetty itseään tai toimintaansa koskeva virheellinen tieto oikaistuksi samassa julkaisussa tai asianomaisen ohjelmatoiminnan harjoittajan ohjelmassa, jollei tiedon oikaiseminen virheen vähäisyyden vuoksi ole ilmeisen tarpeetonta.

Vastaavasti yksityisellä henkilöllä, jolla on perusteltu syy katsoa aikakautisessa julkaisussa, verkkojulkaisussa tai niihin rinnastettavassa, toistuvasti lähetettävässä ohjelmassa esitetyn viestin loukkaavan itseään, on oikeus saada vastine julkaistuksi samassa julkaisussa tai ohjelmassa.

Vastine- tai oikaisuvaatimus on esitettävä vastaavalle toimittajalle 14 päivän kuluessa vaatimuksen perusteena olevan viestin julkaisemisesta. 

Kerrothan yhteydenotossasi oman nimesi sekä tarkasti sen, mitä julkaisua pyyntösi koskee.

Vastaa pyynnössäsi ainakin seuraaviin kysymyksiin:

  • Kerro omat yhteystietosi: nimesi ja puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.
  • Onko kyseessä oikaisu- vai vastinepyyntö?
  • Mitä julkaisua ja juttua pyyntö koskee?
  • Miltä osin haet oikaisua tai vastinetta julkaisuun?
  • Kerro tarkemmat perustelut pyynnöllesi.

Jos koet, että sinulla on oikeus oikaisuun tai vastineeseen, voit lähettää oikaisu- tai vastinepyynnön asukaslehden toimitukselle esimerkiksi sähköpostitse: viestinta@tuusula.fi. Myös päätoimittajat ottavat vastaan pyyntösi: paula.miettinen@tuusula.fi ja pia.visti-korhonen@tuusula.fi. Voit toimittaa oikaisu- tai vastinepyynnön myös postitse kuntaan, mutta otathan huomioon sen, että postin kulku vie hetken aikaa.

Jos asukaslehdestä löytyy oikaistava virhe, oikaisu julkaistaan mahdollisimman pian verkkosivuilla ja seuraavassa painetussa lehdessä. Virhe korjataan myös verkossa olevaan lehden sähköiseen versioon.

Palaute asukaslehdestä

Tuusulan kunnan asiakaspalvelu TuusInfo ottaa vastaan palautetta ja ideoita lehteen liittyen. Jos lehti ei jostain syystä saavu postilaatikkoosi, voit noutaa oman kappaleesi TuusInfosta.