Kellokosken sairaala-alueen uusiokäyttö

Suunnittelun kohteena on Kellokosken sairaala, joka käsittää 8 hehtaarin maa-alueen ja 14 rakennusta. Alueen omsitaa HUS. Kerrosalaa sairaalassa on yhteensä noin 23 000 m2. Alueella on sijainnut 1700-luvulta 1800-luvulle kartano pihapiireineen ja vuodesta 1915 mielisairaala. Rakennuksia on 1880-1980-luvuilta. Sairaalatoiminta on HUS:n päätöksen mukaan päättymässä ja kiinteistön uusiokäyttöä selvitetään.

Alueen uusiokäyttöön vaikuttavat mm. keskeinen sijainti, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset arvot, muinaismuistoalue kartanon edustalla, viereisen Marieforsin ruukin alueen kehittyminen, luonto- ja maisema-arvot. Alue on omaleimainen ja erityisen viihtyisä kokonaisuus ruukin ja patoaltaan kumppanina.

Visio

Hankkeen aluksi on HUS:n ja kunnan yhteistyöllä laadittu visio, jossa on tutkittu sairaala-alueen kehittämisen kokonaiskonseptia, yksittäisten rakennusten soveltumista eri käyttötarkoituksiin ja alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Visiota ei ole käsitelty kunnan luottamuselimissä.

Muita aluetta koskevia selvityksiä

Rakennushistoriallinen selvitys ja tämän liitteenä olevat rakennuskortit. (Arkbyroo Oy, 2013)
Luontoselvitys(Keiron Oy, 2013)