Materiaalit

Tuusulassa halutaan tehdä asioita yhdessä ja mahdollistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa. Kunta voi avustaa tarvittavien lupien, tilojen tai rahoituksen saamisen kanssa. Kunta tarjoaa myös viestinnällistä tukea ja tapahtumien näkyvyyttä verkkosivujen tapahtuma-kalenterilla.

 

Yhteisölainaamo

Asukkailla ja alueellisten kehittämisverkostojen toimijoilla on lainattavissa tapahtumajärjestämistä tukevaa välineistöä (mm. äänentoistolaitteet, telttoja), joita käytetään verkostojen tapahtumissa. Välineistöä voi tiedustella lainaan myös muihin maksuttomiin tapahtumiin. Lainaamo sijaitsee kunnantalolla osoitteessa Kotorannankuja 10.
Ota yhteyttä osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttiseen, p. 040 314 3035, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi tai  yhteisömanageri Katja Repoon, katja.repo@tuusula.fi, p. 040 314  3048.

Osallisuustiimi auttaa sinua myös virtuaalitapahtumien järjestämisessä.

 

Järjestöyhteistyö

Uutta Tuusulaa rakennetaan asukkaiden, yhteisöjen, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden yhteisen tuusulalaisen toimintavan avulla, jossa korostuvat me-henki ja yhteistyö, yhteisen tarinan rakentaminen, tekemisen kulttuuri, rohkeus kokeilla ja iloitseminen onnistumisista. Järjestöillä, yhdistyksillä, seuroilla ja erilaisilla yhteisöillä on merkittävä rooli tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. 

Yhteistyö Tuusulan alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa muotoutuu kunkin toimijan tarpeen mukaisesti. Osallistuvan budjetoinnin projektit, yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ovat tyypillisimpiä yhteistyön muotoja, mutta näiden lisäksi solmitaan myös erilaisia kumppanuuksia yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kunnan ylläpitämästä yhdistysrekisteristä voi etsiä tietoja kunnan alueella toimivista yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä.