Materiaalit

Tulevien kampusten yhteiskäyttö

Luonnos, Tilojen yhteiskäytön linjaukset Tuusulan kunta uudistaa voimakkaasti palveluverkkoaan lähivuosina. Eripuolelle kuntaa syntyy uusia monitoimijaisia kampuksia. Kampuksilla toimii kunnan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja vapaa-ajan palveluita. Tavoitteena on myös avata kampuksia eri-ikäisten tuusulalaisten ja yhteisöjen käyttöön ja lisätä kampusten käyttöastetta. Kunnassa on valmisteltu kaikkia kampuksia koskevia yhteiskäytön pelisääntöjä. Näitä periaatteita ja pelisääntöjä työstettiin yhdessä 16.3.2022 pidetyssä asukastilaisuudessa.

Tilaisuussa tuotettua materiaalia kampusten yhteiskäytön periaatteista ja pelisäännöistä voi kommentoida sähköpostitse
osallisuus@tuusula.fi 5.4.2022 asti.

Luonnos, Tilojen yhteiskäytön pelisäännöt ​​

 

Tuusulassa halutaan tehdä asioita yhdessä ja mahdollistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa. Kunta voi avustaa tarvittavien lupien, tilojen, tapahtumavälineiden lainaamisen tai rahoituksen saamisen kanssa. Kunta tarjoaa myös viestinnällistä tukea ja tapahtumien näkyvyyttä verkkosivujen tapahtuma-kalenterilla.

 

Järjestöyhteistyö

Uutta Tuusulaa rakennetaan asukkaiden, yhteisöjen, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden yhteisen tuusulalaisen toimintavan avulla, jossa korostuvat me-henki ja yhteistyö, yhteisen tarinan rakentaminen, tekemisen kulttuuri, rohkeus kokeilla ja iloitseminen onnistumisista. Järjestöillä, yhdistyksillä, seuroilla ja erilaisilla yhteisöillä on merkittävä rooli tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. 

Yhteistyö Tuusulan alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa muotoutuu kunkin toimijan tarpeen mukaisesti. Osallistuvan budjetoinnin projektit, yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ovat tyypillisimpiä yhteistyön muotoja, mutta näiden lisäksi solmitaan myös erilaisia kumppanuuksia yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kunnan ylläpitämästä yhdistysrekisteristä voi etsiä tietoja kunnan alueella toimivista yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä.