Materiaalit

Tuusulassa halutaan tehdä asioita yhdessä ja mahdollistaa asukkaiden omaehtoista toimintaa. Kunta voi avustaa tarvittavien lupien, tilojen tai rahoituksen saamisen kanssa. Kunta tarjoaa myös viestinnällistä tukea ja tapahtumien näkyvyyttä verkkosivujen tapahtuma-kalenterilla.

 

Lainattava tapahtumatekniikka

Kehittämisverkostoilla on käytössään tapahtumajärjestämistä tukevaa välineistöä (mm. äänentoistolaitteet, teltta), joita käytetään verkostojen tapahtumissa. Välineistöä voi tiedustella lainaan myös muihin maksuttomiin tapahtumiin yhteisömanageri Katja Repolta (040 314 3048, katja.repo (at) tuusula.fi).

Osallisuustiimi auttaa sinua myös virtuaalitapahtumien järjestämisessä.

 

Järjestöyhteistyö

Uutta Tuusulaa rakennetaan asukkaiden, yhteisöjen, luottamushenkilöiden ja kunnan työntekijöiden yhteisen tuusulalaisen toimintavan avulla, jossa korostuvat me-henki ja yhteistyö, yhteisen tarinan rakentaminen, tekemisen kulttuuri, rohkeus kokeilla ja iloitseminen onnistumisista. Järjestöillä, yhdistyksillä, seuroilla ja erilaisilla yhteisöillä on merkittävä rooli tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. 

Yhteistyö Tuusulan alueella toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa muotoutuu kunkin toimijan tarpeen mukaisesti. Osallistuvan budjetoinnin projektit, yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat ovat tyypillisimpiä yhteistyön muotoja, mutta näiden lisäksi solmitaan myös erilaisia kumppanuuksia yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Kunnan ylläpitämästä yhdistysrekisteristä voi etsiä tietoja kunnan alueella toimivista yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä.