Tuusulan kunta tarjoaa vuokrattavaksi viljelysmaita maatalouden harjoittamiseen vuosiksi 2022-2025

Yhteystiedot

Lauri Tölli

lauri.tolli@tuusula.fi

040 314 4538

Tuusulan kunta tarjoaa vuokrattavaksi viljelysmaita. Keväästä 2022 alkaen vuokrattavat neljä peltolohkoa sijaitsevat Paijalassa, Hyrylän kunnanosassa. Lohkojen pinta-ala on yhteensä noin 21 hehtaaria.

Viljelysmaan vuokrauksen yhteydessä ei siirretä viljelijälle tukioikeuksia. Peltolohkot ovat tukikelpoisia, ja viljelijä voi lohkojen vuokraukseen käyttää omia tukioikeuksiaan.

Kunta järjestää tarjouskilpailun vuokrattavista peltolohkoista. Kunnanhallitus on asettanut tukioikeudettoman peltolohkojen pohjahinnoiksi 100 e/ha.

Vuokrasopimukset tehdään aikavälille 1.5.2022 - 31.12.2025.

Tarjousten jättöaika on 4.1.2022 klo 12.00 - 24.1.2022 klo 8.00.

Tarjoukset on jätettävä sähköisellä hakulomakkeella. Paperisia tai sähköpostilla jätettyjä hakemuksia ei huomioida. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.

Kunnanhallituksen päätös peltojen hinnoittelusta ja luovutusmenettelystä: 17.6.2019 § 261

 

Tarjouslomake

Haettavat peltolohkot karttapalvelussa

Vuokrasopimusluonnos