Kehittämissuunnitelma

 

Sivistyksen toimialueen työtä kuntastrategian lisäksi määrittävät kehittämissuunnitelmat; kasvun ja oppimisen kehittämissuunnitelma ja kulttuurin ja vapaa-ajan kehittämissuunnitelma. Suunnitelmiin on konkretisoitu tarkemmat pidemmän aikavälin tavoitteet opetuksen, varhaiskasvatuksen, kulttuurin ja vapaa-aikapalveluiden kehittämiseksi.

Kasvun ja koulutuluksen Kehittämisen suunnitelma 2019-2022