Tuusulan linjaukset

Tuusulan kunnan asettamat, voimassa olevat linjaukset (asetettu johtoryhmässä 13.3.2020 ja tarkennettu 16.3.2020, 23.3.2020, 26.3.2020 ja 2.4.2020) kunnan varautumisesta koronavirustilanteeseen löytyvät tältä verkkosivulta. Kunnan tekemät linjaukset vastaavat hallituksen esittämiä linjauksia. Alta löytyvien linjausten ohessa on kerrottu mahdollisista täydentävistä ohjeista, jotka on toimitettu mm. Wilman ja Daisyn välityksellä koteihin.

Linjaukset ovat voimassa toistaiseksi tai kunkin kohdalla mainitun ajan ja niitä tarkennetaan tilanteen niin edellyttäessä. Tavoitteena on tässä vaiheessa suojata kuntalaisia, erityisesti riskiryhmään kuuluvia, koronavirustartunnalta. Riskiryhmässä ovat vanhusten lisäksi muun muassa henkilöt, joilla on syöpä, diabetes tai astma. Kaikkea turhaa kokoontumista on vältettävä.

Yleisötilaisuudet

 • Kaikki kunnan järjestämät yleisötilaisuudet on peruttu toukokuun 2020 loppuun saakka.
 • 13.3.2020 alkaen aina toukokuun loppuun saakka kunta ei järjestä mitään yleisötilaisuuksia, ellei sille ole pakottavaa tarvetta.
 • Kunta on sulkenut yhteisötilansa toukokuun loppuun saakka.
 • Koulut ja päiväkodit ovat peruneet kaikille ulkopuolisille suunnatut tapahtumat sekä vierailut toukokuun loppuun saakka. 
 • Hallituksen 16.3.2020 päätöksellä julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

Harrastustoiminta

 • Uimahalli ja nuorisotilat on suljettu toistaiseksi.
 • Kunnan jäähalli on suljettu toistaiseksi. 
 • Museot ja kirjastot on suljettu toistaiseksi. Kirjastoauto on lopettanut liikennöinnin toistaiseksi.
 • Tuusulan opisto on kiinni toistaiseksi.
 • Kuvataidekoulu on siirtynyt toistaiseksi etäopetukseen.
 • Metsäpirtti on suljettu toistaiseksi.
 • Kaikki Tuusulan kunnan liikuntapalveluiden järjestämät liikunta- ja harrasteryhmät on peruttu.
 • Urheilukeskuksen tilat on suljettu toistaiseksi.

Koulut ja päiväkodit

 • Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja esiopetus pidetään toiminnassa.
 • Koulut on suljettu ja opetus järjestetään kotona tapahtuvana opetuksena alkaen 18.3.2020 ja päättyen 13.5.2020 hallituksen rajaustoimien mukaisesti, huomioiden hallituksen esittämät poikkeukset:
  • Poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin.
  • 23.3.2020 alkaen kaikki peruskoulun 1—3. luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla.
  • Lähiopetukseen voivat osallistua nyt lisäksi valmistavan opetuksen oppilaat.
  • Kaikkia oppilaita suositellaan edelleen vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli se on vain perheille mahdollista. Myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten toivotaan pysyvän kotona perheiden mahdollisuuksien mukaan.
 • Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan jokaisessa lukion toimipisteessä huomioiden terveysviranomaisten määräykset.
 • Tuusula suosittelee perheiden pysyvän ulkomaan matkan jälkeen kaksi viikkoa kotona.

Muut palvelut

 • Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo palvelee asiakkaita toistaiseksi hieman supistetuin aukioloin.
 • Edunvalvonta, Ohjaamo, maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut ottavat vastaan ja tapaavat asiakkaita, mutta suosivat palvelua puhelimitse ja muiden digitaalisten työvälineiden avulla.
 • Rakennusvalvonnasta ja ympäristökeskuksen palvelupisteestä saa henkilökohtaista palvelua erikseen sovittaessa. Työnteko ja palvelu tapahtuvat pääosin puhelimen ja muiden digitaalisten työvälineiden avulla.

Henkilöstö

 • Kunta määrää etätyöhön ne työntekijät, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
 • Kaikki kokoukset suositellaan pidettäväksi digitaalisten työvälineiden välityksellä. Yli 10 henkilön kokoukset pidetään ainoastaan digitaalisten työvälineiden, kuten Skypen ja Teamsin, kautta.
 • Työntekijöiden on vältettävä osallistumista muiden järjestämiin tilaisuuksiin ja suosittava esimerkiksi Skypen ja Teamsin välityksellä järjestettäviä kokouksia.
 • Asiantuntijat, joilla on kannettava tietokone, ottavat tietokoneen mukaan kotiin karanteenin varalta.
 • Työmatkat ulkomaille on kielletty. Kunta suosittelee henkilöstöään välttämään vapaa-ajan matkustamista ulkomaille.
 • Sairaspoissaolokäyntöä muutetaan 16.3.2020 alkaen siten, että työntekijä voi olla poissa omalla ilmoituksella esimiehelle seitsemän päivää.
 • Jokaisen esimiehen on huolehdittava siitä, että sijaisjärjestelyt ovat kunnossa.
 • Kunnan henkilökunnan kuntosali on suljettu ja liikuntaryhmät on peruttu.
 • Kunta suosittelee, että työntekijät hoitavat asiakaskontaktit mahdollisuuksien mukaan puhelimitse tai muilla vastaavilla välineillä.

Kunnan toimielinten kokoukset

 • Kunnanhallitus ja lautakunnat tarjoavat kaikille luottamushenkilöilleen etäosallistumisen mahdollisuuden Teamsin välityksellä 30.3.2020 lähtien. Myös 6.4.2020 kokoontuvan valtuuston kokoukseen voi osallistua Teamsin välityksellä. Yleisö voi osallistua 6.4.2020 pidettävään valtuuston kokoukseen ainoastaan seuraamalla sitä verkossa osoitteessa www.julkinen.fi. (26.3.2020).