ARVONNAN SÄÄNNÖT

Säännöt asuntomessuilla olevassa Tuusula-talossa suoritettavan Tuusula tutuksi -pelilaudan yhteydessä olevan Museokorttien arvontaan.   


Järjestäjä

Tuusulan kunta, Kotorannankuja 10, PL 60, 04301 Tuusula, jäljempänä ”Järjestäjä”, järjestää arvonnan, jäljempänä ”Arvonta”.

Sääntöjen soveltaminen           

Näitä sääntöjä sovelletaan Tuusula tutuksi -pelilaudan yhteydessä olevan museokorttien arvontaan.

Osallistumisen ehdot                

Arvontaan voivat osallistua kaikki messuvieraat, pois lukien kunnan työntekijät. Arvontaan osallistuja suostuu siihen, että voittajia saatetaan kuvata ja kuvia jakaa Tuusulan kunnan viestintäkanavissa. Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Osallistuminen ja arvonta-aika

Arvontaan voi osallistua vierailemalla Tuusula tutuksi -pelilaudalla ja jättämällä arvontalipuke asuntomessujen aikana 3.-30.8.2020

Palkinnot ja voittajien valinta  

Arvonnan palkintona on kaksi Museokortia. Yhden kortin arvo on 69 euroa.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Voittajille ilmoitetaan arvontavoitoista puhelimitse välittömästi arvonnan jälkeen. Arvonta suoritetaan 1.9.2020.

Järjestäjän vastuunrajoitus      

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen

Verotus                                          

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.

                                                         

Lisätiedot: yhteisömanageri Katja Repo, p. 040314 3048, katja.repo@tuusula.fi