Museon näyttelyitä verkossa

Koivu Rudolf_Isän Uskollinen PalvelijaPienet verkkonäyttelyt soveltuvat mainiosti osaksi esimerkiksi äidinkielen, historian tai kuvataiteen opetusta. Kuvan ja sanan kautta muodostuu kokonaisuus, jota voi hyödyntää kuvanlukutaidon opettelussa tai taideteosten inspiraationa.

Näyttelyyn voi tutustua yhdessä tai vaihtoehtoisesti oppilaat voivat avata näyttelyn omalla kännykällään. Näyttelyt löytyvät Taiteilijakoti Erkkolan seinättömästä museosta

Esimerkkejä näyttelyistä:

Tuhat ja yksi yötä:

Näyttely on reitti Rudolf Koivun (1890–1946) taiteeseen. Koivun itämaistyyliset kuvitukset ovat kiehtovia, joiden kautta voi tutustua esimerkiksi Arabian sinisiin öihin, intialaisiin palatseihin ja kiinalaisiin taruolentoihin. Mukana on myös neljä lyhennelmää saduista. 

Kuva: Rudolf Koivu, Isän uskollinen palvelija, 1915, Amerin Kulttuurisäätiön kokoelma/Tuusulan museo

Ideoita opetukseen:

  • Tutustukaa satuihin ja niiden kuvituksiin. Millainen vuoropuhelu kuvan ja sanan välille muodostuu? Pohtikaa millaisia asioita ne kertovat itsenäisesti. Onko kuvassa yksityiskohtia, joita tekstissä ei mainita? Minkä kohdan kuvittaja on kokenut kiinnostavaksi kohdaksi tekstissä? Mistä kohdasta itse tekisit kuvan ja mitä yksityiskohtia kuvasi sisältäisi?
  • Valitse jokin kuvista ja tee siitä oma versiosi muuttamalla viittä asiaa kuvassa. Älkää paljastako asioita toisillenne. Miten kuvanne eroavat toisistaan? Mitä asioita kaveri lisäsi kuvaan?
  • Valitkaa yksi kuvista ja kirjoittakaa tarina kuvan ympärille. Millaisia tarinoita kuvista syntyi?

Maailma Sotkan munasta  ­­­­ ­̶  Kalevala taiteessa ja kuvituksissa:

Näyttelyn kautta voi tutustua Kalevalan runoihin ja niitä kuvittaviin taideteoksiin. Jokaisen kuvaan yhteydessä on myös luetun ymmärtämiseen liittyvä tehtävä. Yhdessä tehtävässä oppilaita lisäksi houkutellaan omiin tutkimuksiin netissä.

Ideoita opetukseen:

  • Jakakaa kuvat oppilaiden kesken ja tehkää kuvan tarinaan liittyvä esitelmä (kuvat 2-8). Jutelkaa esitelmien jälkeen esimerkiksi seuraavista teemoista: Millaisia Kalevalan sankarit ja sankarittaret olivat? Millaisen asema tarinoissa on naisella tai miehellä?
  • Valitkaa suosikkitarinanne ja tehkää siitä oma taideteoksenne piirtäen, maalaten tai kollaasina. Tehkää luokassa ryhmät valittujen tarinoiden perusteella. Verratkaa ryhmässä tekemiänne kuvia? Mitä oma kuvasi kertoo katsojalle? Esitelkää valitsemanne tarina ja tekemänne kuvat muulle luokalle.  

Mobiilireitti Paijalan lähiympäristöön:

Kannattaa tutustua Paijalan koulun 5. luokkalaisten tekemään mobiilireittiin heidän lähiympäristöstään osoitteessa tarinasoitin.fi/paijala Reitti on toteututtu yhdeistyössä Tuusulan museon kanssa vuonna 2018. 

Tiedustelut

Museolehtori Aino Malminen p. 040 314 3468, aino.malminen (a) tuusula.fi