Veden tehoklooraus (UKK)

Miksi tehdään tehoklooraus?

Tehokloorauksessa verkostoveteen syötetään klooria niin suurena pitoisuutena, että se tuhoaa varmasti haitalliset mikrobit. Normaalioloissakin vettä voidaan kloorata veden mikrobiologisen laadun turvaamiseksi, mutta normaalisti verkostoveden klooripitoisuudet ovat pieniä. Maailman terveysjärjestön (WHO) terveysperusteinen ohjearvo kloorille on 5 mg/l. Tehokloorauksessa käytetty klooripitoisuus ylittää 5 mg/l.

Miten voin käyttää vettä turvallisesti tehokloorauksen ja keittokehotuksen aikana?

Tehokloorauksen aikana vettä ei saa käyttää muuhun kuin wc:n huuhteluun. Vettä ei siis pidä juoda eikä käyttää ruoan valmistukseen eikä siinä voi peseytyä mahdollisten ihon tai silmien ärsytysoireiden vuoksi.

Asukkaita kehotetaan juoksuttamaan vettä asuntojensa kaikista hanoista niin, että kaikista hanoista tulevassa vedessä on selkeästi havaittava kloorin haju. Tällä varmistetaan klooripitoisen veden päätyminen myös kiinteistöjen vesijärjestelmiin ja myös sinne mahdollisesti päätyneiden mikrobien tuhoutuminen.

Tehokloorauksen päätyttyä putkisto huuhdellaan ja asukkaiden on jälleen juoksutettava vettä hanoista niin kauan, että kloorattu vesi poistuu putkista. Tehokloorauksen jälkeen tulee voimaan myös juomaveden keittokehotus.

Onko klooratun veden juominen terveydelle vaarallista?

Normaalioloissakin vettä kloorataan, tällöin terveysperusteinen raja-arvo kloorille on 5 mg/l. Tehokloorauksessa käytetty klooripitoisuus on suurempi kuin 5 mg/l.

Tehokloorattua vettä ei pidä juoda, mutta jos sitä juo vahingossa, ei se ole terveydelle vaarallista. Tehoklooratussa vedessä ei voi peseytyä mahdollisten ihon tai silmien ärsytysoireiden vuoksi.

Miten monta minuuttia vettä pitää juoksuttaa kloorauksen jälkeen?

Hanavettä pitää juoksuttaa, kunnes se on kirkasta eikä siinä ole enää kloorin hajua ja makua. Muista juoksuttaa vettä talon kaikista hanoista.

Voiko tehokloorauksen aikana tarjota vettä tuotanto- tai lemmikkieläimille?

Suositeltavaa on, että tehokloorauksen aikana kloorattua vettä ei eläimille anneta. Eläinten juomaveden laatu on alkutuottajan vastuulla, ja lemmikkien osalta vastuu on omistajalla/hoitajalla.