Rykmentinpuiston monitoimikampus – opetuksen ja kulttuurin keskus

Rykmentinpuiston monitoimikampuksessa yhdistyvät oppiminen, kulttuuri ja urheilukeskuksen läheisyyden ansiosta liikkumisen ilo. Monitoimikampus palvelee niin lapsia, nuoria ja heidän opettajiaan kuin asukkaitakin. Monitoimikampus kokoaa yhteen myös alueen erityisoppilaat.

Ensimmäinen elinkaarihanke Tuusulan kunnassa

Elinkaarihankkeena toteutettava Rykmentinpuiston monitoimikampus rakennetaan Tuusulan kunnalle. Rakennuksen ylläpidosta vastaa kuitenkin palveluntuottaja. Malli mahdollistaa kunnan kannalta kokonaistaloudellisimman ratkaisun. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdään tarkentava hiilijalanjälkilaskenta. Tuloksia käytetään suunnittelun ja rakentamisen tukena. Tavoitteena on suosia vähähiilisiä ratkaisuja ja pienentää valmiin rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Mahdollisuus uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämiseen

Rykmentinpuiston monitoimikampukseen tulee tilat yhteensä noin 1000 ala- ja yläkoulun oppilaalle, reilulle 40 esikoululaiselle ja reilulle 150 erityisoppilaalle. Opetushenkilöstöä koulussa on yhteensä vajaat 200. Kampuksen yläkoulu kokoaa yhteen alueen eri koulujen nuoret yläkoulutaipaleelle. Monitoimikampuksen henkilökunnasta suurin osa siirtyy alueen muista kouluista. Malli mahdollistaa uudenlaisen toimintakulttuurin kehittämisen. Koulun toiminta-aikojen ulkopuolella monitoimikampuksen tiloja voivat hyödyntää kunnan muut käyttäjäryhmät kuten seurat, yhdistykset ja kansalaisopistot.

Turvallinen ja innostava oppimisympäristö

Valmistuessaan Rykmentinpuiston monitoimikampus on alueen asukkaiden yhteinen olohuone, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja koulun henkilökunnalle modernit ja terveelliset oppimisen tilat. Erityisoppilaiden tila- ja työskentelyratkaisuihin kiinnitetään heidän tarvitsemaansa huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että erityisoppilaat voivat opiskella yleisopetuksen yhteydessä turvallisesti ja innostavasti. Rykmentinpuiston monitoimikampuksessa yhdistyy jatkossa tuusulalainen oppiminen ja opettaminen sekä kulttuuri.

Sijainti:
Rykmentinpuiston monitoimikampus
Rykmentin puistotie 19
04300 Tuusula