Alueellinen vaativa oppilashuolto - ALVA

23.08.2018

Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula pilotoivat lukuvuonna 18-19 LAPE-Uusimaan maakunnallista alueellisen vaativan oppilashuollon (ALVA) rakennetta. Kalliomaan koulun avo-opetuksen ja hankekuntien psyykkisesti oireilevien vaativan erityisen tuen luokkien oppilashuollosta vastaa yhteinen ALVA-oppilashuoltohenkilöstö. Lisäksi ALVA-koordinoi perustasolle annettavaa konsultaatiota yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa.

ALVA-oppilashuoltohenkilöstön muodostavat koulupsykologi Kaisa Voho, koulukuraattori Katja Kaikkonen ja psykiatrinen sairaanhoitaja Iiri Metsoila. Kalliomaan koulussa konsultaatiosta vastaavat pääasiallisesti konsultoivat erityisluokanopettajat Reija Laine (Nurmijärvi ja Tuusula) ja Tiina Sund (Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen)

ALVA-oppilashuoltohenkilöstö tehtävänkuva tiivistetysti:

  • vastata pilottihankkeen kuntien (Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) omien vaativan erityisen tuen opetusryhmien (psyykkiset ongelmat) sekä Kalliomaan koulun keskitetyn avo-opetuksen yleisestä oppilashuollosta
  • vastata perustasolle suuntautuvasta konsultaatiosta ja huolehtia perustason koulutuksesta, näyttöön perustuvista ja yhtenäisistä toimintamalleista eri sairauksien / oireiden selvittelyssä ja hoidossa yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä hankekuntien erityisopetuksen koordinaattoreiden kanssa
  • olla mukana EVA-oppilasvalinnassa ja huolehtia siitä, että prosessi koululaisen tuen oikea-aikaisuudessa toimii alueella yhtenäisesti (oikea tuki, oikea aikaisesti)
  • toimia yhteistyölinkkinä erikoissairaanhoidon yksilökohtaisiin verkostoihin (HYKS-lastenpsykiatria Hyvinkää, HYKS-nuorisopsykiatria Uusimaa)

Alueellinen ALVA-oppilashuoltoryhmä

ALVA-oppilashuoltoryhmä kokoontuu Kalliomaan koululla kerran kuukaudessa.

ALVA-oppilashuoltoryhmä lukuvuonna 18-19:

  • Mika Saatsi pj., Reija Laine ja Tiina Sund  (Kalliomaan koulu)
  • ALVA-oppilashuoltohenkilöstö (TRIO-tiimi): Kaisa Voho, Katja Kaikkonen ja Iiri Metsoila
  • hankekuntien erityisen tuen koordinaattorit: Miira Arminen (Nurmijärvi), Helena Palola (Tuusula), Tiina Erkkilä-Wahtera (Järvenpää), Taru Kuparinen (Mäntsälä) ja Lea Koskinen (Pornainen)
  • Merja Lankinen-Lifländer ja Anu Baldschun (HYKS-lastenpsykiatria)
  • Anna-Maija Kulmala ja Laura Grönlund (HYKS-nuorisopsykiatria)

ALVA-ohjausryhmä

ALVA-ohjausryhmä kokoontuu neljä kertaa lukuvuodessa.

ALVA-ohjausryhmä lv. 18-19:

perusopetusjohtaja Korhonen Arja, Järvenpää
kouluikäisten ja opiskelijoiden palveluiden päällikkö Asell Mari, Järvenpää
sivistysjohtaja Wäre Jari, Pornainen
opetuspäällikkö Mäkinen Janne, Mäntsälä
rehtori Häkkinen Päivi, Mäntsälä
terveyspalveluiden päällikkö Mattila Marketta, Tuusula
johtava sosiaalityöntekijä Talvenkorpi Heidi, Tuusula
kasvatus- ja sivistysjohtaja Lehmusvaara Virpi, Tuusula pj.
rehtori Saatsi Mika, Tuusula
opetuspäällikkö Luostarinen Kati, Nurmijärvi
oppilas- ja opiskelijahuollon päällikkö Kontro Riina, Nurmijärvi 
varalla erityisen tuen koordinaattori Arminen Miira, Nurmijärvi
ylillääkäri Kallinen Susanna, HYKS-lastenpsykiatria
ap.ylilääkäri Laine Petra, HYKS-nuorisopsykiatria
palvelujohtaja Tiina Salminen, KuudenSOTE

Takaisin