Kantatien 45 Koskenmäen kiertoliittymän ja maantien 139 parantaminen välillä Vaunukangas – Koskenmäen kiertoliittymä

14.09.2018 klo 14.30

Työmaan sijainti kartalla

Rakentaminen on alkanut 14.9.2018. Urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy.

Kohteen kuvaus

Kohteeseen kuuluu noin 1,4 kilometrin osuus kantatiestä 45 (Helsinki-Tuusula-Hyvinkää) ja 0,8 kilometrin osuusmaantiestä 139 (Nurmijärvi-Hyrylä). Tienpitäjänä alueella on Uudenmaan ELY-keskus. Kohteeseen kuuluu myös parannettavia Tuusulan kunnan katuja, joista merkittävimmät ovat Koskenmäentie ja Lahelantie.

Kantatien 45 (Hämeentie) suunnassa suunnittelualue rajautuu etelässä Niittylänpuiston alikulkukäytävään ja pohjoisessa tulevan Häriskiven kaavalueen katuliittymän pohjoispuolella olevaan yksityistieliittymään.

Kantatiellä 45 oleva nykyinen Koskenmäen yksikaistainen kiertoliittymä muutetaan TURBO-kiertoliittymäksi ja kantatie muutetaan suunnittelualueella 1+1 kaistaisesta 2+2 kaistaiseksi.

Maantien 139 (Nahkelantie) suunnassa lännessä suunnittelualue rajautuu Lahelantien / Vaunukankaantien liittymään rakennettavaan kiertoliittymään ja idässä Koskenmäen kiertoliittymään.

Maantiellä 139 oleva Lahelantien ja Vaunakankaantien nelihaaraliittymä muutetaan kiertoliittymäksi ja maantien pohjoispuolelle rakennetaan uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä. Nykyisiä pysäkkejä siirretään tai parannetaan paikallaan. Suojateille rakennetaan keskisaarekkeet. Maantiellä olevat katuliittymät parannetaan paikallaan.

Töiden kulku

Työt ovat alkaneet ja ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kiertotiet Koskenmäen kiertoliittymän ja Lahelan / Nahkelantien risteysalueelle. Kiertotiet mahdollistavat turvallisen ajoneuvo ja kevyen liikenteen väylien kulkuyhteydet siltatöiden ja muiden maanrakennustöiden ajaksi.

Urakka valmistuu kokonaisuudessaan viimeistään 12.6.2020.

Työ pyritään tekemään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.00–18:00. Toivomme asukkailta ja tienkäyttäjiltä malttia ja varovaisuutta töiden ajaksi. Pyrimme aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen kiinteistöissä. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Työmaan aikaiset liikennejärjestelyt

Ohessa ensimmäisen vaiheen työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma. Suunnitelmaa päivitetään työmaan edetessä. Ensimmäisessä vaiheessa liikennejärjestelyt pysyvät ennallaan marraskuuhun asti. Nyt tehdyt muutokset liikenteenohjauksessa, koskevat pääosin kevyen liikenteen väyliä. Marraskuussa, kiertoteiden valmistuessa tulee muutoksia myös ajoneuvoliikenteeseen.

Tiedottaminen

Työmaan kulusta tiedotetaan kuukausittain ja aina liikennejärjestelyiden muuttuessa. Työmaasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ja tiedotteet lähetetään myös Keski-Uusimaahan. Myös työmaahan rajoittuvia kiinteistöjä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

Tuusulan Kunta, Jyrki Sjöblom, jyrki.sjoblom@tuusula.fi

Louhintahiekka Oy:  044 706 2183

 

Työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma

Takaisin