Kt 45 -kiertoliittymän rakentamisen tilanne, marraskuu

15.11.2018

Koko työmaata koskien

Kevyenliikenteen järjestelyt muuttuvat Koskenmäen kiertoliittymässä 19.11.2018 klo 8:00. Siihen asti kevyt liikenne noudattaa aiemmin julkaistua liikenteenohjaussuunnitelmaa.

19.11.2018 muuttuva liikenteenohjaussuunnitelma on voimassa viikon 47 ajan: viikon 47 liikenteenohjaussuunnitelma.

26.11.2018 klo 8:00 alkaen kevyt liikenne noudattaa oheista liikenteenohjaussuunnitelmaa. Viikolla 48 voimaan tuleva liikenteenohjaussuunnitelma aiheuttaa muutoksia bussipysäkkeihin.

Tällä hetkellä työn alla on operaattorien kaapelisiirtoja sekä tiealueen kuivatuksen rakentamista. 

Vaunukankaan kiertoliittymän tilanne

  • Lahelantiellä on mahdollisesti tulossa vielä jonkin verran louhintaa.
  • Nahkelantien pohjoispuolelle välille Vaunukankaan koulu-Hämeentie tulevan kevytväylän rakentaminen on alkanut.
  • Tiealueelle sijoittuvia Tuusulan Veden vesi-ja viemärilinjoja siirretään parhaillaan. Linjoja siirretään suunnitelman mukaisesti pois kiertoliittymän alueelta.
  • Nahkelantie-Lahelantie on kulmauksessa aloitettu meluvallin rakentaminen.
  • Meluaitojen rakentaminen alkaa viikolla 47.

Koskenmäen kiertoliittymän tilanne

  • Väliaikaisen kiertotien rakentaminen jatkuu. Tien tarkempi käyttöönottoajankohta selviää pian. Tästä tiedotaan erikseen.
  • Työmaahan liittyvät louhintatyöt ovat Hämeentien osuudella valmistuneet. 
  • Bussipysäkit Tu6009 ja Tu6028 poistuvat käytöstä. Korvaavat pysäkit ovat Tu6006 ja Tu6007.

Takaisin