Tuusulan maahanmuuttopalvelujen toiminta vuonna 2018

05.02.2019 klo 12.20

Pakolaisuus lukuina Tuusulassa

Yhteensä kuntapaikkoja myönnettiin yhteensä 36 hengelle, joista kymmenen tuloa odotetaan vielä kuntaan vuoden 2019 aikana. Yhteensä pakolaistaustaisia henkilöitä on Tuusulassa joulukuussa 2018 98 henkilöä. Pois muuttaneita henkilöitä kunnasta oli toimintavuoden aikana yhteensä 9 henkeä. 98 pakolaistaustaisesta henkilöstä oli alle 18-vuotiaita 50 henkeä kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Suurin osa Tuusulassa asuvista pakolaisista on kiintiöpakolaisia, joille on myönnetty pakolaisasema jo Suomeen tullessaan. Muut Tuusulaan tulleet pakolaiset ovat myönteisen oleskeluluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat muuttaneet kuntaan Uudenmaan alueen vastaanottokeskuksista. Ns. itsenäisiä muuttajia eli omatoimisesti asunnon löytäneitä on tullut Tuusulaan vain 6 henkeä toimintavuoden aikana.

Tuusulassa asuvat pakolaiset ovat sijoittuneet kolmeen eri kuntakeskukseen: Jokelassa on tällä hetkellä 54, Hyrylässä 34 ja Kellokoskella 10 pakolaistaustaista henkilöä.

Varhaiskasvatuksessa on pakolaistaustaisia lapsia on yhteensä 7 ja valmistavan luokan opetuksessa yhteensä 16 henkeä. Valmistavan luokan opetuksessa on mukana tämän lisäksi myös työperäisen maahanmuuton kautta tulleita lapsia ja nuoria yhteensä 8 henkeä.

Pakolaistyön henkilöstö

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut yhdistyivät vuoden 2018 alussa ja sijoittuivat kunnan organisaatiossa yhteisten palveluiden alaisuuteen. Maahanmuuttotyön tiimissä työskentelee tällä hetkellä kolme kokopäiväistä henkilöä; maahanmuuttokoordinaattori, pakolaisohjaaja ja sosiaaliohjaaja. Maahanmuuttokoordinaattori on henkilö, joka vastaa kunnan pakolaisten vastaanoton kokonaisuudesta. Pakolaisohjaaja ja sosiaaliohjaaja huolehtivat käytännössä siitä, että kuntaan tulevat uudet kotoutujat saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa. Pakolaistyön tiimillä on asiakaspäivystykset kaikissa kolmessa kuntakeskuksessa kerran viikossa ja lisäksi pakolaisohjaaja vastaa asiakaspuheluihin maanantaista perjantaihin klo 8-9. Tiimin apuna on ollut vuonna 2018 yhteensä 3 velvoitetyöllistettyä, jotka ovat erityisesti asiakastyössä olleet suurena apuna.

Maahanmuuttotyön tiimi tekee liikkuvaa työtä myös asiakkaiden kotona ja opastaa ja neuvoo asiakkaita kaikissa viranomaisasioinneissa. Liikkuva, jalkautuva työmuoto on koettu tehokkaaksi tavaksi tavoittaa uudet kotoutujat. 

Koko kunta kotouttaa

Pakolaistyön tiimi ei ole ainut kotouttamista tekevä taho Tuusulan kunnassaa. Koko kunta eri toimialueineen on mukana kotouttamisessa ja pakolaisten vastaanottoryhmä kokoontuu säännöllisesti kunnan sisällä. Samoin asiakastyötä tekevillä on oma verkostonsa, joka kokoontuu maahanmuuttokoordinaattorin johdolla säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.

Kolmas sektori kotouttajana

Tuusulan alueella on aktiivinen vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin toimijoiden verkosto. Kunta tekee aktiivista yhteistyötä mm. Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosastojen kanssa. Myös Tuusulan seurakunta on aktiivisesti mukana kotouttamassa ja koordinoimassa vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisille tarjotaan koulutusta ja tukitapaamisia. Yhteensä aktiivisia vapaaehtoisia on toiminnassa 20 henkilöä. Jos haluat mukaan vapaaehtoistoimintaan, voit olla suoraan yhteydessä maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikaiseen (kristiina.illikainen@tuusula.fi), 040 314 3382.

Kunta tekee yhteistyötä myös kolmannen sektorin projektitoimijoiden kanssa. Muun muassa Sininauhasäätiön ASUVA-hankkeen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta uudet kotoutujat saavat tarvittaessa perustiedot suomalaisesta kerrostaloasumisesta. Vuonna 2018 aloitettiin yhteistyö Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan Kotona -hankkeen kanssa, joka opastaa uusia kiintiöpakolaisia perheitä alkuun uudessa kotikunnassa mm. etsien mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

Onnistunut kotoutuminen vaatii laaja-alaista verkostoitumista ja joustavaa työotetta

Vuoden 2018 aikana maahanmuuttotyö on vakiintunut osaksi kunnan pysyvää toimintaa. Työmuodon ympärille on luotu laaja-alaiset verkostot kunnan sisäisessä toiminnassa ja yhteistyötä tehdään aktiivisesti tarvittaessa kaikkien niiden tahojen kanssa, jotka haluavat tukea maahanmuuttajien kotouttamista kunnassa. Onnistunut kotoutuminen vaatii joustavaa ja kokonaisvaltaista työotetta sekä jatkuvaa työmuodon kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

maahanmuuttokoordinaattori Kristiina Illikainen
p. 040 314 3382
kristiina.illikainen@tuusula.fi

Takaisin