Tuusulan uudet sisäilmasivut on julkaistu

15.04.2019 klo 10.00

Tuusulan kunnassa tehdään aktiivisesti yhteistyötä sisäilma-asioissa eri toimijoiden kanssa käyttäjilleen terveiden ja turvallisten tilojen eteen. Uudet 15.4.2019 julkaistut sisäilmasivut lisäävät sisäilmaan liittyvän tiedon löydettävyyttä, ymmärrystä sisäilmahaasteiden synnystä ja ohjaa tutustumaan kunnan toimintamalleihin niiden kohdatessa.

Uusien sisäilmasivujen sisältö avaa sisäilmaan liittyviä näkökulmia syvemmin

Uudelle sisäilma-asiat -sivulle on koottu Tuusulan kunnan kiinteistöjen sisäilmaan liittyviä käyttäjäkohtaisia toimintaohjeita ja vuodesta 2019 lähtien julkaistuja yleisiä tiedotteita sekä kohdekohtaisia tietoja niistä kunnan kiinteistöistä, joissa on todettu sisäilman aiheuttavan oireita käyttäjilleen. Kyseisten kiinteistöjen kohdalla on perustettu kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät, joiden tehtävänä on toimia yhteistyöfoorumeina ja kehittää kohdekohtaisia ratkaisuja. Edeltäviä vuosia koskevat sisäilmaan liittyvät pöytäkirjat, raportit ja tiedotteet löytyvät edelleen edeltäviltä sisäilmasivuilta.

Uusille sivuille on koottu myös tietoa, miten Tuusula ylläpitää kiinteistöjään ja millaisia yhteistyöverkostoja kunnassa toimii, joiden tavoitteena on parantaa sisäilmahaasteista painivien tilojen käyttäjien tilannetta.

Uudet sivut löytyvät tutusta osoitteesta www.tuusula.fi/sisailma-asiat.

Keskeiset sisäilmatyön periaatteet Tuusulassa

Tuusulan kunnan keskeiset sisäilmatyön periaatteet ovat terveet ja turvalliset tilat, yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja avoimuus. Töitä periaatteiden eteen tehdään muun muassa kehittämällä ja sujuvoittamalla viestintää sekä tarkentamalla toimintaohjeita käyttäjäkohtaisesti.

Uusien sisäilmasivujen käyttäjiltä toivotaan myös ehdotuksia sisäilmaan liittyvistä asioista ja näkökulmista, joista toivotaan löytyvän sivuilta tietoa. Ehdotukset voi toimittaa sähköpostitse sisailma@tuusula.fi tai ottamalla yhteyttä puhelimitse sivujen ylläpitäjään p. 040 314 2011.

Freesi-sisäilmapalvelu lisää reaaliaikaista tietoa kiinteistöjen sisäilmasta

Vuonna 2018 pilottina Tuusulan kunnassa aloitettu IISY Oy:n Freesi-sisäilmapalvelu on saanut jatkoa myös kuluvana vuonna 2019. Freesi-sisäilmapalvelun mittalaitteet ovat olleet käytössä Hyrylän koulukeskuksessa, Hyökkälän koulussa, Kirkonkylän koulussa, Kolsan koulussa, Mikkolan koulussa, Paijalan koulussa, päiväkoti Mainingissa, Riihikallion koulussa, Ruotsinkylän koulussa sekä Vaunukankaan koulussa ja päiväkodissa.

Pilotista saatujen myönteisten kokemusten perusteella mittauspalvelua on päätetty jatkaa 36 kuukauden ajan ja laajentaa sen käyttöä lisäämällä seurattavia rakennuksia ja mittalaiteita, päivittämällä jo asennettuja laitteita sekä ottamalla mukaan Freesi-asiantuntijapalvelut mittauslaitteista saatavan hyödyn ja arviointien lisäämiseksi. Mittalaitteiden avulla olosuhdemittauksissa tarkastellaan tilojen paine-eroja, hiilidioksidimääriä, lämpötilaa ja kosteutta.

Digitaalisena täydentävänä osiona otetaan käyttöön palvelukokonaisuuteen sisältyvä FreesiCloudTM- ohjelmisto, joka edesauttaa kuntaa sisäilmastoasioiden johtamisessa, mittaustiedon tallentamisessa ja arkistoinnissa, sisäilmatilanteiden seurannassa ja analysoinnissa sekä tuottaa kohdekohtaiset sisäilmaraportit, joita erityisesti voidaan hyödyntää kunnan sisäilmatyöryhmän työskentelyssä sekä kohdekohtaisissa sisäilmatyöryhmissä. 

Lisätiedot uusista sisäilma-sivuista:
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, p. 040 314 3550
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, sivistyksen toimialue, p. 040 314 3403
Pia Visti-Korhonen, viestinnän asiantuntija p. 040 314 2011

Lisätiedot Freesi-sisäilmapalvelusta:
Ritva Lappalainen, tilapalvelupäällikkö, p. 040 314 3550
Atso Vesa, kiinteistönhoitopäällikkö, p. 040 314 2246

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin