Hyrylän urheilukeskuksen p-alueen rakentaminen alkaa

15.05.2019 klo 08.30

Hyrylän urheilukeskuksen pysäköintialueen rakennustyöt ovat alkamassa. Urheilukeskuksessa sijaitsevien urheiluhallien välittömässä läheisyydessä oleva nykyinen pysäköintialue on työmaa-aluetta ja pois käytöstä kesän ajan. Uusi pysäköintialue avautuu urheilukeskuksen kävijöiden käyttöön 15.8.2019 mennessä. Tilapäiset pysäköintipaikat sijaitsevat nykyisen pysäköintialueen vieressä olevilla sorakentillä hallien välittömässä läheisyydessä. Kulku tilapäisille pysäköintipaikoille on opastettu Kilpailukujan kautta.

Alueelle pääsy, pysäköintialueiden sijainnit ja kevyen liikenteen kulkuyhteydet ovat kuvattu liitteessä. Päivitämme tietoja tarvittaessa kunnan verkkosivuilla.

Urakoitsijan yhteystiedot:

Urakan päätoteuttaja TerraWise Oy, vastaava työnjohtaja Kari Vainonen, kari.vainonen@terrawise.fi

Urakan rakennuttaja Welado Oy, valvoja Pasi Kolomainen, pasi.kolomainen@welado.fi

Rakennuttajan yhteystiedot:
Rakentamisesta: Jyrki Sjöblom 040 314 3134 (Tuusulan kunta)
Suunnittelusta: suunnittelunsinööri Tomi Hurme 040 314 3568 (Tuusulan kunta)
Urheilukeskuksen toiminnot: Työnjohtaja Jaska Vilen 040 314 3490 (Tuusulan kunta)

 

Lisätietoja kunnallistekniikan rakentamishankkeista.

Takaisin