Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen purkaminen 1.8.2019 alkaen

22.05.2019 klo 07.55

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti 14.02.2019 kokouksessaan (§ 10) purkaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokous 14.02.2019 § 10

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti,

  • että varhaiskasvatuslain mahdollistamat rajoitukset liittyen lasten varhaiskasvatus- ja päivähoito-oikeuteen sekä kunnallisessa että yksityisessä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa puretaan 1.8.2019 alkaen. 
  • että huoltajille tarjotaan mahdollisuus valita lapsen varhaiskasvatusajaksi
    • enintään 20 tuntia viikossa tai
    • yli 20, mutta enintään 25 tuntia viikossa tai
    • yli 25, mutta enintään 35 tuntia viikossa tai
    • vähintään 35 tuntia, mutta enintään 50 tuntia viikossa

Huoltajien ei tarvitse hakea varhaiskasvatuspaikkaa uudestaan, vaan riittää, että huoltajat tekevät sähköisen eDaisy -asioinnin kautta palvelutarpeen muutoshakemuksen.


Varhaiskasvatuspalvelut

Takaisin