Valtakunnallisten kotiseutupäivien gaalaan kuljetaan pitkin ihania kotiseututunteita elokuussa

27.06.2019 klo 15.05

Taito käsityö- ja muotoilukoulun Hyrylän, Joke­lan ja Kellokosken lasten ja nuorten oppilasryh­mät kutovat yhdessä Kotiseutumaton Tuusulan kotiseutupäiville. Jokainen oppilas kutoo mattoon ihanimman ajatuksensa kotiseudustaan. Aivan ku­ten perinteinen räsymattokin on tarinoita täynnä, niin myös Kotiseutumatto on värikkäitä tarinoita Tuusulasta. Jokainen oppilas on saanut kutoa pät­känsä oman suunnitelmansa mukaan. Siksi matto on juhlan iloinen väriläiskä lukuisine raitoineen. Matto on nähtävillä ja toimii ”punaisena mattona” Rykmentinpuiston ruokalassa 10.8. järjestettäväs­sä Kotiseutupäivien gaalassa.

Kuvataidekoululaisten piirtämiä ja maalaamia muotokuvia nykyhetken tuusulalaisista tulee esille Meidän Tuusulamme -näyttelyyn. Kuvataidekou­lun 5–20-vuotiaiden oppilaiden opetusryhmissä on pohdittu kotiseudun määritelmää. Keskusteluissa nousi esiin vahvasti ajatus ihmisten välisistä koh­taamisista ja vuorovaikutuksesta: Me kaikki yh­dessä muodostamme kotiseutumme ja vaikutam­me siihen, millainen se kunakin aikana on. Toiset meistä ovat asuneet täällä aina, toiset vasta saa­puneet. Toiset ovat käymässä ja toiset jäävät ai­niaaksi. Kohtaamisten kautta rakennamme koti­seutuamme.

Näyttelyyn liittyen Kuvataidekoulu pyytää ny­kyhetken tuusulalaisia lähettämään muotokuva-projektiin valokuvia itsestään tai itselle läheisis­tä ihmisistä. Toteutettavat valokuvat arvotaan ja annetaan kuvataidekoulun nuorten taiteilijoiden malleiksi.

Taiteen perusopetusta järjestävät Tuusulassa tällä hetkellä Tuusulan lasten ja nuorten kuvatai­dekoulu, Keskisen Uudenmaan musiikkiopisto sekä Taito käsityö- ja muotoilukoulu Etelä-Suomi.

Meidän Tuusulamme -näyttely on esillä Tuusu­lan kansalaisopiston näyttelytilassa 8.–23.8.2019.

Tutustu Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelmaan ja ilmoittaudu sivulla www.kotiseutuliitto.fi/kotiseutupaivat2019.

Kotiseutumatto

Teksti on alun perin julkaistu Suomen Kotiseutuliiton julkaisemassa Kotiseutupostissa 2/2019 (23.5.2019).

 

Takaisin