Päiväkoti Martta Wendelin etenee asemakaavan tullessa voimaan

14.08.2019

Tuusulan valtuusto on 10.6.2019 hyväksynyt Päiväkoti Martta Wendelinin asemakaavan, joka tulee voimaan 14.8.2019 julkaistulla kuulutuksella.

Uusi päiväkotirakennus helposti saavutettavien yhteyksien päähän

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Hyrylään Mikkolan koulun eteläpuolelle. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa uuden terveellisen ja turvallisen päiväkotirakennuksen rakentaminen, mikä on hyvin saavutettavissa jalankulkijoille ja pyöräilijöille sekä julkisella liikenteellä että autolla.

Päiväkoti Martta Wendelin sijoittuminen

Päiväkoti korvaa valmistuttuaan yhdessä Kirkonkylän kampuksen kanssa nykyisiä, palveluverkosta poistuvia, huonokuntoisia päiväkoteja: Mikkola, Etelärinne, Mattila, Hyrylä, Väinölä ja Kievari. Päiväkodin sijainti on valittu kunnan palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjalta. Päiväkotihankkeen taustalla on Tuusulan kunnan valtuuston 12.11.2018, §124 mukainen päätös Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmasta ja Tuusulan kunnan palveluverkon kehittäminen vuosina 2019–2026. Uudisrakennuksena toteutettava päiväkoti Martta Wendelin on yksi Varhaiskasvatuspalvelujen keskeisistä kunnallisista palvelutuotantohankkeista.

Päiväkoti Martta Wendelin osa kunnan strategisia tavoitteita

Tuusulan kunnan strategiatavoitteista kaavaratkaisu tukee Tuusulan kehittymistä erityisesti varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikuntana. Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä. Kaavan toteutumisen myötä uudistamme ja tehostamme kunnan palveluverkkoa kuntalaislähtöisesti päämääränä modernit, terveet ja turvalliset toimintaympäristöt sekä kohtaamisten mahdollistaminen.

Uuden päiväkotirakennuksen tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tarjota lapselle kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Varhaiskasvatuksen uudet oppimisympäristöt tarjoavat modernit ja nykyaikaiset puitteet varhaiskasvatuksen toteuttamiselle.

Tilat suunnitellaan joustavasti muotoilluiksi, joissa lapsiryhmiä voidaan jakaa lasten kasvua, kehitystä ja oppimista palvelevalla tavalla. Monikäyttöiset tilat palvelevat myös kuntalaisten tarpeita ilta- ja vapaa-ajankäyttäjinä. Vaikka uudet yksiköt ovat kooltaan suuria, niiden suunnittelussa otetaan huomioon lasten tarpeet. Tilat ovat lasta eri aistein ruokkivia, kutsuvat kiireettömyyteen ja edistävät ympäristönä lapsen mahdollisuuden keskittyä. Tilojen tulee tukea lasten kykyä omaksua varhaiskasvatuksessa terveellisiä, turvallisia ja liikunnallisia elämäntapoja. Valoisat tilat kannustavat ja mahdollistavat ohjata ja kannustaa lapsia liikuntaan ja liikkumiseen.

Päiväkodin toimintaa on valittu luotsaamaan varhaiskasvatusyksikön johtaja Piia Malkki. - Varhaiskasvatus on tärkeä osa elämänkaarta. On hienoa, että siihen panostetaan ja sitä arvostetaan. Olen saanut olla Päiväkoti Martta Wendelin –hankkeessa mukana alusta asti ja olen erittäin iloinen siitä, miten hankkeessa on otettu suunnitteluun mukaan lapset ja muutkin kuntalaiset. Koen myös erittäin hyvänä, että heti suunnittelun alusta alkaen on otettu huomioon tilan käyttömahdollisuudet myös ilt­aisin eri toimijoiden kanssa, toteaa Piia Malkki.

Lisätiedot:

Asemakaavoitus:
Jenni Aalto, kaavasuunnittelija, p. 040 314 3673

Kasvatus- ja sivistystoimi:
Tiina Simons, kehittämispäällikkö, p. 040 314 3403
Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, 040 314 3328

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

 

Takaisin