Niityt Tuusulassa 2019, tiedote

21.10.2019 klo 14.00

Niittyjä hoitamalla kaupungeissa ja taajamissa säilyy kerros historiaa, vanhaa maatalouden tuottamaa kulttuuriperintöä. Luonnon monimuotoisuuden
ylläpitäminen on toinen hyvä syy säilyttää ja lisätä niittyjen määrää. Asukkaille niityt luovat kiinnostavaa maisemaa ja tarjoavat hyvän mahdollisuuden
tarkkailla hyönteisiä, nisäkkäitä ja lintuja. Ne tarjoavat vastapainoa rakennetulle ympäristölle ja ovat paikkoja stressistä palautumiseen ja virkistykseen.
Niityt ovat erityisesti pölyttäjien ja perhosten suosiossa. Harvinaisen lajiston säilyttämisen kannalta niityillä ovat merkittävä asema sekä kasvi- että eläinlajien suojelussa (Lähde Viherympäristöliitto 2019).

Tuusulan kunnassa on viime vuosina rakennettu useita uusia niittyalueita. Vuonna  2019 niittyprojektit toteutettiin Fjällbon puistossa (tuore niitty) Bostonin alueella (kuiva niitty) ja Valkamanpuistossa (tuore metsäniitty). Niityt eivät kestä voimakasta kulutusta, joten niittyalueilla kulku tulee keskittää kulkua varten osoitetuille poluille.

Tuusulassa niityt tuottavat kuntalaisille elämyksellistä ympäristöä, joka myös edistää hyvinvointia. Niittyjä voivat niin lapset kuin aikuisetkin hyödyntää kasvien ja hyönteisten oppimis- ja tarkkailuympäristönä.

Niityt Hyrylä

Niityt Jokela ja Kellokoski

Tuusulassa on hoidettuja niittyalueita yhteensä lähes 60 hehtaaria. Leikattavaa nurmikkoa on vastaavasti noin 50 hehtaaria. Niittyjä hoidetaan niittämällä ne sääoloista ja niittytyypistä riippuen 1-3 kertaa kesässä. Niitettäessä huomioidaan lintujen pesintä. Niittyjä hoidetaan tällä hetkellä Tuusulassa seuraavissa hoitoluokissa:

  •  B2 käyttöniitty. Käyttöniittyjä on Tuusulassa ylivoimaisesti eniten ja niiden kasvipeite muodostuu niittyheinistä ja muista ruohovartisista kasveista.  Niittokertoja on kesässä vähintään kaksi. 
  •  B3 maisemaniitty. Kasvipeite muodostuu monipuolisesta ruohovartisesta luonnonkasvillisuudesta. Puhdistusniitto suoritetaan tarpeen mukaan alkukesästä, mutta varsinaisia niittokertoja on vain yksi niittykasvien siementämisen jälkeen. 
  • B4 avoin alue. Alueet hoidetaan niittämällä/raivaamalla kerran vuodessa avointen näkymien säilyttämiseksi. 
  • B5 arvoniitty. Arvoniityt ovat maisemallisesti, luonnon monimuotoisuuden kannalta tai kulttuuriperimällisesti tärkeitä niittyalueita. Niityt hoidetaan kohdekohtaisen hoitosuunnitelman mukaan.

Tulevaisuuden tavoitteena Tuusulassa on lisätä niittyjen määrää vuosittain ja suunnittelemme myös maisema- ja kukkapeltojen kylvämistä. Paikalliset maanviljelijät, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kunnan kanssa maisemapeltojen osalta, voivat olla yhteydessä kunnan Viherpalveluissa kunnanpuutarhuri Riitta Kalliokoskeen etunimi.sukunimi@tuusula.fi puh. 040 314 4091.

Takaisin