Kesällä 2019 Riihikalliossa toteutettu puistoruokailukokeilu laajenee – kesällä 2020 myös Jokelassa ja Kellokoskella

13.12.2019

Kesällä 2019 Tuusulan Riihikallion Kotkanpuistossa järjestettiin Riihikallion kehittämisverkoston ideoima ja Tuusulan kunnan toteuttama puistoruokailukokeilu 1.-3. luokkalaisille ja kotona hoidettaville alle kouluikäisille lapsille. Kokeilu toteutui kesäkuun kolmen ensimmäisen viikon aikana ja sai kävijöiltään positiivisen vastaanoton. Kesällä 2020 puistoruokailutoiminta laajenee Riihikallion lisäksi myös Jokelaan ja Kellokoskelle.

Kokemukset Riihikallion puistoruokailusta

Riihikallion Kotkanpuiston puistoruokailukokeiluun osallistui kesällä 2019 kolmen kokeiluviikon aikana keskimäärin 65 päivittäistä ruokailijaa; alle kouluikäisiä lapsia ja heidän vanhempiaan ja perhepäivähoitajiaan sekä 1.-3. luokkalaisia koululaisia.

Puistoruokailutoiminnan koettiin edistävän lasten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä puiston toimivan lapsille paikkana, jossa heillä oli mahdolllisuus kokoontua ohjattuun ruokailuun ja leikkitoimintaan yhdessä saman ikäisten kanssa. Leikkitoimintaa lapsille järjesti kunnan osallisuustiimin kesätyöntekijät. Paikalle lastensa kanssa saapuneet aikuiset kokivat puistoruokailuhetkien olevan oivallinen mahdollisuus kohdata muita alueen vanhempia.

Lasten omista toiveista koottu puistoruokailun viikkoruokalista ja sen päivittäinen valmistaminen toteutettiin kunnan ruokapalveluiden toimesta. Ruokalistan sisällössä kiinnitettiin huomiota mahdollisimman monelle sopiviin aineksiin. Ruokalista oli nähtävillä kunnan verkkosivuilla.

Kesällä 2020 puistoruokailua kolmessa paikassa

Puistoruokailutoiminta laajennetaan ensi kesänä toimimaan kolmessa pisteessä; Riihikallion Kotkanpuiston lisäksi Kellokosken Roinilan päiväkodin pihalla ja Jokelan Notkopuistossa. Toiminta järjestetään kesän 2019 tavoin kesäkuun kolmena ensimmäisenä viikkona, ajalla 1.-18.6.2020.

Puistoruokailutoiminnan toivotaan lisäävän tuusulalaisten lapsiperheiden mahdollisuuksia yhteen sovittaa vanhempien työ- ja loma-ajanhaasteita koululaisten loma-ajan alussa. Kesälomansa alkua viettävät koululaiset pääsevät nauttimaan lämmintä lounasta ja kohtaamaan ikätovereitaan ulkoilmassa ohjattujen leikkihetkien äärellä.

Lisätiedot:
Sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, p. 040 314 3401
Kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin