Tuusulan kunnan sisäilmatyön keskeiset asiat kootusti sisäilmaohjeessa

07.01.2020 klo 11.05

Tuusulan kunnan sisäilmaohjeen tarkoituksena on ohjeistaa kunnan hallinnoimien tilojen ja rakennusten käyttäjiä oikeisiin menettelytapoihin, jotta jokainen voisi tuntea olevansa turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä. Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat koskettavat kunnan työntekijöiden lisäksi myös laajaa joukkoa kuntaorganisaation ulkopuolelta, muun muassa koululaisia, päiväkoti-ikäisiä lapsia, palvelutalojen asukkaita, liikunta- ja muiden tilojen ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Sisäilmaohje antaa myös eri käyttäjäryhmille ohjeistuksia tilanteisiin, joissa sisäilman epäillään aiheuttavan oireita. 

Yhteinen ymmärrys rooleista ja toimintaperiaatteista luo pohjan onnistumiselle

Tuusulan sisäilmaohjeessa tuodaan esille eri toimijoiden roolit ja tehtävät sisäympäristöasioiden hoitamisessa, kunnan sisäilmatyöryhmien toimintaperiaatteet, toimintatavat ongelmatilanteissa, normaaliin kiinteistön ylläpitoon liittyvät toimintatavat sekä viestintäsuunnitelman.

Tuusulassa työympäristöt pidetään terveellisinä ja turvallisina siten, että kiinteistöjen ylläpitotoiminta hoidetaan asianmukaisesti, tietoa välitetään eri toimijoiden kesken sekä tehdään yhteistyötä sisäympäristön hyväksi. Yhteinen koulutus, yhdessä toteutetut työpaikkakäynnit sekä tasavertainen, toisen ammattiosaamista ja tilan käyttäjien kokemuksia arvostava vuorovaikutus luovat hyvän pohjan onnistumiselle sisäilmaongelmien kohdatessa.

Tuusulan kunnan toimintatavat sisäilma-asioissa sekä sisäilmaopas pohjautuvat Kuntaliiton julkaisuun: Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa, Suomen kuntaliitto, 2010. Tilojen käyttäjän kannattaa tutustua kyseiseen Kuntaliiton ohjeeseen, mikäli haluaa tarkempaa tietoa tai yksityiskohtaisempaa kuvausta toimintatavoista.

Tutustu:
Tuusulan kunnan sisäilmaohje
Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa -julkaisu, Suomen kuntaliitto

Tuusulan kunnan sisäilma-asiat on koottu www.tuusula.fi –verkkosivuille kootulle sisäilmasivustolle.

Lisätiedot:
Kunnan sisäilmatyöryhmän puheenjohtaja, vt. tilapalvelupäällikkö Esa Koskinen, p. 040 314 2243
Kunnan sisäilmatyöryhmän sivistyksen edustaja, kehittämispäällikkö Tiina Simons, p. 040 314 3403
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin