Esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen Tuusulassa

13.01.2020

Esiopetukseen ilmoittautuminen 

Vuonna 2014 syntyneille lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta (20h/viikko) toimintakaudella 2020–2021. Esiopetuksen lisäksi on mahdollista hakea täydentävää varhaiskasvatusta. Esiopetuksen velvoittavuuden vuoksi huoltajan tulee huolehtia lapsen osallistumisesta esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen, ja mahdollisen täydentävän varhaiskasvatuksen hakeminen, tapahtuu sähköisesti ajalla 13.1.– 2.2.2020 Tuusulan kunnan verkkosivujen kautta: Ilmoittautuminen esiopetukseen

Päätökset esiopetuspaikoista toimitetaan viikolla 11.

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen vuonna 2013 syntyneille lapsille ja vuonna 2014 syntyneille pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville lapsille tapahtuu 13.1.– 2.2.2020 välisenä aikana. Huoltajille on lähetetty 9.1.2020 väestörekisteritietojen perusteella postitse tieto lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma-ohjelman kautta. 

Lue lisää kouluun ilmoittautumisesta.

Päätökset 1. luokan oppilaspaikoista toimitetaan viikolla 11.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Lupaa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin tulee hakea hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista. Hakemukset liitteineen toimitetaan opetustoimeen. Lisätietoja p. 040 314 3369.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen 

Koululaisten iltapäivätoiminnan hakuaika lukuvuodelle 2020–2021 on 13.1. – 31.3. 2020 välisenä aikana. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoimintaan hakemisesta on oppivelvollisuuden alkamisesta kertovassa kirjeessä.

Lue lisää iltapäivätoimintaan hakemisesta.

Päätökset iltapäivätoiminnan paikoista tehdään hakuajalla saapuneiden hakemusten mukaan ja toimitetaan viikolla 20.

 

Sivistyksen toimialue

Takaisin