Tuhat tuusulalaista äänestänyt osallistuvan budjetoinnin 100 000 euron käytöstä – äänestysaika jatkuu 23.2. asti

12.02.2020 klo 11.30

Tuusulalaiset ovat äänestäneet vilkkaasti yhteisten varojen käytöstä tämän vuoden osallistuvassa budjetoinnissa. Äänestäneiden määrä on kaksinkertaistunut ensimmäisen äänestysviikon aikana viimevuotiseen verrattuna. Äänestysaika alkoi 1.2. ja ja äänestää voi vielä 23.2. saakka sähköisesti osallistu.tuusula.fi -alustalla, pop up -äänestyspisteissä, kirjastoissa sekä TuusInfossa.

Osallistuva budjetointi on jokaisen 12 vuotta täyttäneen asukkaan keino olla mukana päättämässä mihin kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Tuusulalaiset saavat äänestää 100 000 euron puitteissa niin montaa ehdotusta kuin haluavat. Äänestettäviä ehdotuksia on yhteensä 179 kappaletta. Ehdotuksiin voi tutustua kirjastoissa, uusimmassa Elämää Tuusulassa -asukaslehdessä ja kirjautumalla sähköiselle osallistumisalustalle. Äänestysaika päättyy 23.2. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuoden 2020 aikana.

– Osallistuva budjetointi on tarkoitettu kaikille. Se on jokaisen asukkaan keino olla mukana päättämässä mihin kunnan käytössä olevia julkisia varoja käytetään. Toivomme, että mahdollisimman moni käyttää äänioikeuttaan, kannustaa kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Äänet jakautuvat tasaisesti eri alueiden välillä

Eri ehdotuksia on äänestetty ajalla 1.-11.2. yhteensä yli 2100 kertaa. Äänet ovat jakautuneet tasaisesti Jokelan, Kellokosken, Hyrylän, Riihikallion ja Etelä-Tuusulan kylien alueille. Koko Tuusulaa koskevat ehdotukset ovat keränneet neljänneksen tähän mennessä annetuista äänistä. Vilkkaimmin on äänestetty sähköisesti osallistu.tuusula.fi alustalla, mutta myös pop up -äänestyspisteissä on riittänyt väkeä.  – Haluamme, että kaikki pääsevät osallistumaan ja äänestämään. Sen vuoksi jalkaudumme äänestyttämään myös palvelutaloihin, toimintakeskuksiin ja eri yleisötapahtumiin, kertoo yhteisömanageri Katja Repo

Nuorisovaltuuston koulukiertue vauhdittaa äänestystä

Tuusulan yläkouluissa ja lukion toimipisteissä on käynnissä nuorisovaltuuston osallistuvan budjetoinnin äänestyskiertue. Nuorisovaltuuston jäsenet esittelevät oppilaille äänestysehdotuksia ja rohkaisevat nuoria vaikuttamaan ja käyttämään äänioikeuttaan.

Lasten ja nuorten ideoihin pohjautuvista ehdotuksista on laadittu erikseen oma katalogi, jotta nuoret löytäisivät helpommin heitä kiinnostavat äänestysehdotukset. – On ollut hienoa huomata kuinka paljon nuoria on kiinnostanut äänestää ja vaikuttaa Tuusulan kehittämiseen. Tämä on juuri sitä yhdessä tekemistä, jota tulisi olla enemmän, kiittää nuorisovaltuuston puheenjohtaja Eemi Vaherlehto.

Katso pop up -äänestyspisteet Tuusulan tapahtumakalenterista.

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052
yhteisömanageri Katja Repo, p. 040 314 3048 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin