Kielisuihkua ruotsin kielellä Kievarin päiväkodissa

13.02.2020

Mitä on kielisuihku? 
Kielisuihku on kielikylvyn kevyempi muoto, jossa ominaista on laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien oppiminen toisella kotimaisella kielellä, suihkukielellä. 

Tutustuessaan jo varhaisessa vaiheessa ruotsin kieleen, lapset saavat hyvät valmiudet kielten oppimiseen. Ryhmän toiminnan yhtenä tavoitteena on uteliaisuuden ja ennakkoluulottoman asenteen syntyminen eri kieliä kohtaan. Toiveena on lapsen ilmaisurohkeuden kehittyminen, myös vieraalla kielellä. 

Varhaisessa kielisuihkussa toiseen kotimaiseen kieleen tutustutaan sekä sitä omaksutaan huomaamattomasti arjessa, kuin itsestään. Kannustamme lapsia käyttämään ruotsin kieltä, unohtamatta kuitenkaan oman äidinkielen merkitystä. Oppiakseen vieraan kielen, lapsen tulisi hallita oma äidinkielensä mahdollisimman hyvin, koska se on perustana vieraan kielen oppimiselle. Tavoitteena on rakentaa ruotsinkielinen koulupolku lapselle. 

Kielisuihku noudattaa valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. 

Kenelle ja miten? 
Tuusulassa kielisuihkua tarjotaan Kievarin päiväkodissa  2-5-vuotiaille lapsille. Kielisuihku on tarkoitettu lapsille, joiden kotikieli on suomi. 
 
Tämän jälkeen lapset menevät ruotsinkieliseen esiopetukseen tai perusopetukseen, joiden toimipaikkana on tällä hetkellä Klemetskogin koulu. 

Miten haetaan? 
Kielisuihkuun varhaiskasvatuksessa haetaan sähköisellä hakemuksella viimeistään 31.3. mennessä osoitteessa https://tuusula.daisynet.fii/eDaisy  

Lisätietoja 
Kievarin päiväkoti 
Anne Toivio, varhaiskasvatusyksikön johtaja
p. 040 314 4824 

Takaisin