Riihikallion monitoimikampus – matka kohti monipuolista kampusaluetta etenee

07.05.2020

Riihikallion monitoimikampus -hanke perustuu Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelmaan vuosille 2019-2026. Kampus tulee valmistuessaan koostumaan uudisrakennuksesta, peruskorjattavasta vuonna 2007 rakennetusta laajennusosasta ja liikuntasalirakennuksesta sekä piha-alueelle rakennettavasta lähiliikuntapaikasta. Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelma on hyväksytty Tuusulan kunnanvaltuuston 6.4.2020 kokouksessa.  

Havainnekuva Riihikallion monitoimikampuksesta
Kuva: Havainnekuva Riihikallion monitoimikampuksesta, laatija Arkkitehtitoimisto LPV Oy.

Uusi monitoimikampus suunnitellaan monipuoliseksi kokonaisuudeksi 

Riihikallion kampusalue tulee koostumaan moderneista opetustiloista korvaten nykyiset matalat ja toiminnoiltaan vanhanaikaiset tilat. Rakennettava uudisrakennus korvaa valmistuttuaan nykyisen sisäilmaongelmien vuoksi osittaisesti käytöstä poistetun Riihikallion koulukiinteistön. Lisäksi Riihikallion kampushanke tulee korvaamaan Etelä-Tuusulan palveluverkkosuunnitelman mukaan poistuvia koulukiinteistöjä yhdessä uudisrakennuksena toteutettavan Rykmentinpuiston ja Lahelan monitoimikampuksen kanssa. 
 
Kampuksen tilat suunnitellaan monipuolisiksi, muuntautuviksi ja tehokkaiksi toiminnan ja tilankäytön suhteen. Myös piha-alueita hyödynnetään opetuskäytössä. Luonnon merkitys ja lasten luontosuhde otetaan huomioon koulun tiloja suunniteltaessa. Myös vapaa-ajanmahdollisuuksiin kiinnitetään vahvasti huomiota suunnitelmissa.

– Kampuksen suunnittelussa on käytetty pohjana Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjaa sekä huomioitu kuntalaisten toiveita, joita on kartoitettu muun muassa strategisen kehittämissuunnittelun yhteydessä sekä asukasilloissa, kertoo sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Tiina Simons.  
 
Riihikallion monitoimikampus on suunniteltu otettavan käyttöön vaiheittain vuonna 2024.  

Oppilasmäärät tulevaisuuden Riihikallion monitoimikampuksella 

Riihikallion monitoimikampus on suunniteltu olevan vuosiluokkien 1-9 noin 900 oppilaan ja 25 esiopetusoppilaan koulu. Lähtökohtana on 4-sarjainen koulu, joka on myöhemmin laajennettavissa tarvittaessa 5-sarjaiseksi. Palveluverkkosuunnitelmassa 9.12.2019 tarkennettiin koulun kokoa oppilasennusteiden mukaan hieman alemmaksi noin 800 oppilaaseen.  

Hankesuunnitelman viitepiirustukset ja tilaohjelma on laadittu palveluverkkosuunnitelman ja strategisen kehittämissuunnitelman mukaisesti kuitenkin 900+25 oppilaan mitoituksella. Hankkeen kokoa tarkennetaan toteutussuunnitteluvaiheessa, kun saadaan vahvistusta oppilasmäärien muutoksista seuraavasta väestöennusteesta. Tehdyllä hankesuunnittelun laajemmalla toteutuksella varaudutaan myös alueen mahdolliseen kasvuun ja mahdollistetaan oppilaiden ohjaus Riihikallion kouluun muualta Etelä-Tuusulan alueelta. Tällä oppilaiden ohjaamisella voidaan osaltaan reagoida ja varautua myös Rykmentinpuiston rakentumiseen ja lapsimäärien mahdolliseen kasvuun kyseisellä alueella. 

– Uusi monitoimikampus tulee palvelemaan riihikalliolaisia ja miksei myös muitakin kuntalaisia monipuolisena oppimisen, harrastusten ja vapaa-ajanvieton paikkana. Uudet, modernit ja monikäyttöiset tilat mahdollistavat nykyisen oppimissuunnitelman ja sen perustana olevan oppimiskäsityksen mukaisen toiminnan pitkälle tulevaisuuteen. On erittäin hienoa, että uuden kampuksen rakentamisesta on tehty päätös ja muutaman vuoden päässä siintää tilanne, jossa koko koulu pääsee opiskelemaan yhdessä uudessa ja ajanmukaisessa koulurakennuksessa, iloitsee Riihikallion koulun rehtori Harri Saramola.

Tutustu:  
Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelma vuosille 2019-2026 
Riihikallion monitoimikampuksen hankesuunnitelma 10.3.2020 
Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja 

Riihikallion monitoimikampus rakentuu nykyiselle Riihikallion koulun alueelle
Kuva: Riihikallion monitoimikampus rakentuu nykyiselle Riihikallion koulun alueelle.  

Lisätiedot: 
 
Pormestari Arto Lindberg, p. 040 314 3101 
Sivistyksen kehittämispäällikkö Tiina Simons, p. 040 314 3403 
Rehtori Harri Saramola, p. 040 314 4300
Hankesuunnittelija Mikko Heikkilä, p. 040 314 4566

Takaisin