Tuusulan uudistuvat oppimisympäristöt – asuntomessualueen läheisyyteen nousee tulevaisuudessa Rykmentinpuiston monitoimikampus

12.08.2020

Tuusulassa on päätetty tulevaisuuden palveluverkosta palveluverkkosuunnitelmassa, joka kattaa tällä hetkellä suunnitelmat vuoteen 2026 asti. Suunnitelman valmistelun tueksi toteutettiin vuosina 2018-2019 osallistava hanke, jonka tavoitteena oli löytää yhdessä ratkaisuja tulevaisuuden oppimisympäristöjen suunnittelemiseksi kestävällä ja taloudellisella tavalla, elinikäisen oppimisen ajatusta tukien. Syntyi Iloisen oppimisen Tuusula-käsikirja, joka ohjaa nyt kaikkia kunnan uusia oppimisympäristöhankkeita. Esimerkkinä voidaan mainita Tuusulan asuntomessualueen läheisyyteen suunniteltu Rykmentinpuiston monitoimikampus.  

Palveluverkkosuunnitelmalla vastataan uudistuviin oppimiskäsityksiin  

Tuusulassa palveluverkon kehittäminen on ollut välttämätöntä niin talouden, kiinteistöjen kunnon ja sisäilmaongelmien johdosta kuin myös uudistuvien oppimiskäsitysten ja oppimisympäristöjen vuoksi. 
 
Oppimisympäristöjen kehittämistä on pohdittu eri toimijoiden kanssa yhteisessä osallistavassa Iloisen oppimisen Tuusula -hankkeessa, joka käynnistyi vuonna 2018. Kehittämistyöhön osallistui tuusulalaisten varhaiskasvatus- ja kouluyksiköiden henkilökunnat, lapset ja nuoret, sekä heidän perheensä. Syksyllä 2018 pidetyissä asukasilloissa asiasta kiinnostuneilla kuntalaisilla, ikään katsomatta, oli mahdollisuus pohtia tulevaisuuden oppimisympäristöjä, erityisesti elinikäisen oppimisen näkökulmasta.  

Käyttäjä- ja asukasosallisuuden toteutusten myötä löytyi tuusulalaisten yhteisiä ajatuksia siitä, millaisia tulevaisuuden oppimisympäristöjen tulisi olla. Nämä ajatukset paketoitiin Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjaksi.   

– Tulevaisuuden oppimisympäristöillä mahdollistetaan muun muassa Tuusulan keskeisten opetus-, kasvatus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhteiset toimintamahdollisuudet kestävästi ja taloudellisesti, kertoo sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Tiina Simons. 

Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja luotsaa rakennushankkeita eteenpäin 

Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirja toimii suunnan viitottajana, kun kunnassa käynnistyy uusi rakennushanke. Se antaa suuntaviivat itse toiminnan ja sisältöjen suunnittelemiseksi, mutta myös lähiympäristöjen hyödyntämiseksi. Käsikirja kokoaa yhteen suunnittelun painopisteet ja huomioon otettavat osa-alueet, tilojen mitoituksen ja toiminnallisuudet, eri käyttäjäryhmiä unohtamatta. Käsikirjan avulla Tuusula tavoittelee monikäyttöisiä oppimisympäristöjä, joissa yhdistyvät kunnan tarjoamat luonto- ja kulttuuriympäristöt, pääkaupunkiseudun läheisyys, kunnan erilaiset palvelut, yhteistyöverkostot ja oppimisen uudet tilat.  
 
– Kokonaisuuksiksi kootut palvelut luovat kaikille kuntalaisille uudenlaisia elinikäisen oppimisen, liikkumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia. Tilojen yhteis- ja rinnakkaiskäyttö tekee tilankäytöstä tehokkaampaa. Tavoitteena on monipuolinen ja virikkeellinen oppimis- ja kasvuympäristö yhdessä tilakäytön tehokkuuden kanssa, kertoo opetuspäällikkö Markus Torvinen. 

Tuusulan asuntomessualueen läheisyyteen rakennetaan monitoimikampus 

Rykmentinpuiston asuntomessualueen läheisyyteen suunniteltu Rykmentinpuiston monitoimikampus tulee pitämään sisällään ala- ja yläkoulun sekä vaativan erityisopetuksenKampusalue tulee palvelemaan paitsi uuden asuinalueen niin myös laajemminkin Hyrylän alueen asukkaita 
 
Muita esimerkkejä uusien oppimisympäristöjen suunnittelusta perusopetuksen puolella ovat vuonna 2023 valmistuvaksi suunniteltu Kirkonkylän kampus, johon on varattu tiloja varhaiskasvatusryhmille ja alakoulun vuosiluokille sekä vuonna 2024 kokonaisuudessaan käyttöönotettavaksi suunniteltu Riihikallion monitoimikampus, jossa yhdistyy tilat esiopetukselle ja vuosiluokille 1-9.  
 
Varhaiskasvatuksen puolelta voidaan mainita päiväkoti Martta Wendelin, joka valmistuu ensimmäisenä Iloisen oppimisen Tuusula -käsikirjan mukaisena toteutuksena Mikkolan koulun läheisyyteen Hyrylään vuonna 2022. 

– Haluamme olla varhaiskasvatukseja koulutuksen kärkikuntaOppimisympäristöjen uudistaminen on merkittävä osa tämän tavoitteen toteutumistasanoo sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara.  

Tutustu Tuusulan oppimisympäristöjen uudistamiseen: 
www.tuusula.fi/oppimisymparistot 

 
Lisätiedot: 
sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, p. 040 314 3401 
sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Tiina Simons, p. 040 314 3403 
opetuspäällikkö Markus Torvinen, p. 040 314 3410 
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi. 

Takaisin