Tuusulan viher- ja virkistysverkoston kehittäminen käynnissä – asukastilaisuus verkossa 3.12.

19.11.2020

Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi 16.11.2020 viher- ja virkistysverkoston kehittämisen raporttiluonnoksen, jonka tavoitteena on koostaa Tuusulan verkoston nykytila kohteineen sekä antaa suunta tulevalle kehittämistyölle, ja asetti raporttiluonnoksen asukkaiden nähtäville kuukauden ajaksi. Kuntalaisten mielipiteitä ja kommentteja raportin sisältöihin liittyen kerätään 3.12.2020 verkossa pidettävässä asukastilaisuudessa. Mielipiteet voi ilmaista myös kirjallisesti 31.12.2020 mennessä.

Kehittämistoimin asukkaille monimuotoisempia viher- ja virkistysmahdollisuuksia

Viher- ja virkistysverkoston kehittämistyön tavoitteena on turvata Tuusulan luonnon monimuotoisuus ja tarjota kuntalaisille monipuolisia virkistysmahdollisuuksia.

Kunnanhallituksessa 16.11., ja sitä ennen kuntakehityslautakunnassa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnassa sekä teknisessä lautakunnassa 20.10., käsitellyssä raporttiluonnoksessa esitellään viher- ja virkistysverkoston nykytila. Verkosto pitää sisällään muun muassa Tuusulan luontokohteita, rakennettuja viher- ja virkistysalueita sekä ulkoilupaikkoja ja -reittejä. Raportissa on myös tunnistettu erityisiä vetovoima- ja kehittämiskohteita.

Tutustu Tuusulan kunnanhallituksessa 16.11.2020 käsiteltyyn Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen -raporttiluonnokseen

Raportin sisältö kertoo asukkaiden toiveista

Viher- ja virkistysverkoston raportti pohjautuu viherstrategialuonnokseen, joka laadittiin yleiskaavaluonnoksen liitteeksi vuonna 2014. Kuntalaisten mielipiteitä, toiveita ja kehittämisideoita selvitettiin tuolloin asukasilloissa ja verkkokyselyllä. Kuntalaiset kokivat tärkeäksi luonnontilaisen ympäristön ja sen säilyttämisen. Tämä näkökulma on otettu huomioon myös viher- ja virkistysverkoston raporttiluonnoksessa.

Joulukuussa 2020 viher- ja virkistysverkoston raporttiluonnokseen ja sen sisältöön liittyvässä verkossa tapahtuvassa asukastilaisuudessa kuntalaisia kuullaan jälleen nykytilan ja kehittämistoiveiden näkökulmasta.

Alkuvuonna 2021, alustavan aikataulun mukaisesti, kuntalaisten mielipiteiden ja kommenttien perusteella viimeistelty raportti tulee kuntakehityslautakunnan ja sitä kautta keväällä 2021 kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Asukkaat kutsutaan mukaan kehittämistyöhön — asukastilaisuus verkossa 3.12.

Viher- ja virkistysverkoston kehittämistyötä jatketaan joulukuussa yhdessä asukkaiden kanssa. Asukkaat kutsutaan mukaan 3.12.2020 klo 17.00–19.15 verkossa järjestettävään asukastilaisuuteen tutustumaan raportin sisältöön ja kommentoimaan vetovoima- ja kehittämiskohteita.

Asukastilaisuuden ohjelma:

Tilaisuus alkaa 17.00
Tervetuloa ja kokousohjeet
Vetovoimakohteet
Tauko 18.05–18.15
Kehittämiskohteet
Yhteenveto
Tilaisuus päättyy 19.15

Ilmoittautumalla etukäteen asukastilaisuuteen, voit kertoa ilmoittautumisen yhteydessä, minkä alueen viher- ja virkistysverkostosta haluat kuulla erityisesti lisää. Ilmoittaudu 3.12. tilaisuuteen.

Voit osallistua tilaisuuteen myös ilman ennakkoilmoittautumista. Osallistumislinkki löytyy Tuusulan tapahtumakalenterista ennen tilaisuutta.

Mielipiteet voi antaa myös kirjallisesti 31.12. mennessä

Viher- ja virkistysverkoston kehittäminen -raporttiluonnokseen voi tutustua asiakaspalvelu TuusInfossa Tuusulan pääkirjaston rakennuksessa ja kirjastoissa. Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken kirjastoissa on palautuslaatikot, joihin voi jättää mielipiteensä kehittämiskohteista tai vaihtoehtoisesti ne voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi 31.12.2020 mennessä.

Lisätiedot:
Yleiset kysymykset: Terhi Wermundsen, terhi.wermundsen@tuusula.fi, puh. 040 314 3065
Urheilu ja liikunta: Risto Kanerva, risto.kanerva@tuusula.fi, puh. 040 314 2220
Viheralueet (metsät, puistot, niityt): Riitta Kalliokoski, riitta.kalliokoski@tuusula.fi, puh. 040 314 4091

 

Takaisin