Tuusulan kunta tarkentaa koronasuosituksia ja -rajoituksia

27.11.2020 klo 17.00

Uudenmaan alueen koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.2020 antanut ohjeet koronasuositusten ja rajoitusten tiukentamisesta myös Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) alueella. Tuusulan kunnan rajoitukset ja suositukset noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön, Keusoten ja aluehallintoviraston suosituksia ja rajoituksia. Suositukset ja rajoitukset ovat myös linjassa pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän vastaavien kanssa. Näin pyritään yhdenmukaiseen käytäntöön alueella.

Alla olevat ohjeistukset tarkentavat kunnan 26.11. antamaa ohjeistusta. (Muutokset suluissa on merkitty suhteessa 26.11. Tuusulan kunnan julkaisemiin tietoihin.)

 

Yleiset suositukset (ennallaan)

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

 

Yksityistilaisuudet (huomaa muuttunut kesto 20.12. saakka)

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 26.11.−20.12. Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).

 

Yleisötilaisuudet (tarkennettu)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 27.11.2020 tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 30.11.−18.12.2020. (ennen 30.11.2020 noudatetaan aiemmin annettuja määräyksiä)

Tällä päätöksellä kumotaan 18.11.2020 annettu aluehallintoviraston määräys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 14.−18.12.2020 ja 20.11.2020 annettu aluehallintoviraston määräys ajalta 30.11.−13.12.2020.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittaa, että yhtiökokouksissa ja yhdistysten kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä.

Tuusulan kunta yhtyy Keusoten suosituksiin. Tuusulan kunta ei järjestä mitään tilaisuuksia sisä- tai ulkotiloissa.

 

Harrastustoiminta (sisältö ja kesto muuttunut)

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Tuusulassa kuvataidekoulu siirtyy etäopetukseen.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunta toteutetaan Tuusulassa pääosin ulkona ja kouluille määritellyissä tiloissa, Keusoten linjausten mukaisesti.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia. Rajoitukset ovat voimassa 28.11.–20.12.2020.

Sen lisäksi, että Tuusula sulkee omat harrastustilansa, se on suosittanut yhtiöidensä hallituksia valmistelemaan vastaavat päätökset osaltaan, viimeistään ma 30.11. lähtien. Kunta toivoo muidenkin toimijoiden noudattavan viranomaisten rajoituksia ja suosituksia.

 

Opetuksen järjestäminen (huomaa muuttunut kesto 31.12. saakka)

Keusote suosittaa julkisen ja yksityisen opetuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa (yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa) siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen alkaen 30.11. ja 31.12.2020 asti.

Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Välttämätöntä lähiopetusta tai siihen verrattavaa toimintaa ovat esimerkiksi osaamisen näyttö tai valintakoe. Välttämättömäksi katsotaan sellainen toiminta, joka ei ole lainkaan mahdollista etänä esimerkiksi siksi, että toiminta vaatii välineitä tai laitteita, joita opiskelija ei voi käyttää muualla kuin oppilaitoksen tiloissa.

Tuusulan lukiossa on vielä maanantaina ja tiistaina päättöviikko, joten etäopetukseen siirrytään uuden jakson alusta eli keskiviikosta 2.12. alkaen. Etäopetusta jatketaan 31.12. saakka. Toimipisteet tarkentavat ohjeita käytännön järjestelyistä, kuten kurssisuorituksista, opiskeluhuollosta, erityisopetuksesta ja tulevista tapahtumista.

 

Koulujen kerhotoiminta ja varhaiskasvatuksen avoin toiminta Tuusulassa (uusi kohta)

Varhaiskasvatuksen avoin toiminta 30.11. alkaen: Lasten kerhotoiminta jatkuu suunnitellulla tavalla. Maanantaista 30.11. lähtien varhaiskasvatuksen perhekerhoja ei järjestetä.

Koulujen kerhotoiminta lakkaa vuoden loppuun saakka.

 

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle sekä yläkoulun oppilaille (ei muutoksia)

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille 23.11. alkaen toistaiseksi. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja ohjeistaa käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.

Tuusulan kunnassa on voimassa maskisuositus kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille sekä perusopetuksen oppilaille vuosiluokilla 7–9. Kunta on jakanut kasvosuojaimia yläkoululaisille jo alkuviikosta alkaen.

 

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille (ei muutoksia)

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia.

 

Etätyösuositus (ei muutoksia)

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista.

Tuusulan kunta suosittaa henkilöstölleen edelleen vahvasti etätyötä. Etätyötä pyritään järjestämään kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun se on vain tilapäisesti mahdollista.

Tuusulan kunnan kaikki sisäiset kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Jos kokouksen luonne vaatii lähikokousta, tulee osallistujien käyttää kasvomaskeja.

Kunta ei järjestä mitään tilaisuuksia sisä- tai ulkotiloissa, eikä henkilöstö osallistu muiden toimijoiden tilaisuuksiin kuin etäyhteydellä.

Esimies sopii henkilöstön kanssa jalkautumisesta tiimeihin ja tiimien tauot järjestetään niin, että tiimit eivät ole ruokailemassa tai kahvitauolla yhtäaikaisesti.

Kunnan työntekijät ja vierailijat käyttävät maskeja aina liikuttaessa kunnan yhteisissä tiloissa.

 

Julkisten tilojen käyttö (huomaa muuttunut kesto 20.12.2020 saakka, tarkennuksia muutenkin)

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan 26.11.–20.12. Lisäksi julkiset ja yksityiset tekojäät suositellaan suljettavaksi.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

  1. kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä
  2. museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  3. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat
  4. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  5. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin
  6. kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin.

Tuusulan kunnan kuntosalit ja ryhmäliikuntatilat suljetaan lauantaista 28.11. alkaen ja 20.12. saakka. Ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään vastaavaksi ajaksi. Kunta suosittaa myös muita toimijoita vastaaviin toimiin.

Tuusulan kirjastojen tilat suljetaan pääosin 28.11.–20.12. väliseksi ajaksi. Varatun aineiston noutaminen ja aineiston palauttaminen itsepalveluna on sallittua. Myös yleisötietokoneen käyttö on mahdollista kirjastoissa. Kirjastoauto ei kulje ko. aikana.

Tuusulan opistossa on siirrytty etäopetukseen.

Tuusulan kunnan museot ovat kiinni 28.11.–20.12.

Uimahalli on kiinni 28.11.–20.12.

Nuorisotilat ovat kiinni 28.11.–20.12. Nuorisotilatoiminta siirtyy verkkoon.

Yhteisötilat suljetaan 28.11.–20.12. väliseksi ajaksi.

Tuusulan kunnan lakisääteiset palvelut ovat toiminnassa. Näitä ovat esimerkiksi Ohjaamo, maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut sekä holhoustoimen edunvalvonta. Avoinna pysyvissä palveluissa huolehditaan koronaturvallisuudesta ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse/verkkopalveluna.

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo pysyy auki mutta aukioloaikoja supistetaan. Asiakaspalvelussa huolehditaan koronaturvallisuudesta. Uudet aukioloajat: ma–to 8–15, pe 8–12. Maskien jako haavoittuvimmassa asemassa oleville jatkuu sekä TuusInfossa että kirjastoissa.

Esimerkiksi rakennusvalvontaan ja ympäristökeskukseen pitää sopia käynti ennalta, kuten jo aiemmin on edellytetty.

 

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat (ei muutoksia)

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. toistaiseksi.  Sote-palveluissa suositellaan ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä.  Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, Keusote suosittelee paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

 

Luottamuselimet (ei muutoksia)

Luottamushenkilökokoukset järjestetään Tuusulassa hybridikokouksina, joihin on etäosallistumismahdollisuus. Luottamuselinten joululounaita tai vastaavia tilaisuuksia ei järjestetä ainakaan ennen 18.12.

 

Lisätiedot:

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi, 040 314 3101

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi, 040 314 3003

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, 040 314 3401

Takaisin