Tuusulanjärven eteläpään lintuvesialuetta parannetaan osana Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa

01.12.2020

Tuusulanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Tuusulan kunnalle on myönnetty 80 000 euron avustus Tuusulanjärven eteläpään lintuveden kosteikkojen kunnostamiseen ja hoitoon. Avustus on osa Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja turvata luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja sekä hillitä ilmastonmuutosta ja edistää siihen sopeutumista.

Tuusulanjärvi on tärkeä lintujen pesimä- ja levähdyssalue

Tuusulanjärvi on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, joka kuuluu Natura 2000 -alueisiin. Tuusulanjärven Natura-alue koostuu kolmesta eri vesi- ja rantakosteikkoalueesta, joista kaksi sijaitsee Tuusulassa. Avustuksen avulla kunnostettava eteläpää on toinen niistä.

Tuusulanjärven alueella pesii useita eri lintudirektiivin lajeja. Näihin kuuluvat yhteisesti EU:n tärkeinä pitämät lajit. Lisäksi aluetta käyttää levähdys- ja ruokailupaikkana monet vesi- ja kahlaajalintulajit. Esimerkiksi harmaahaikarat ovat tuttu näky syksyisin Tuusulanjärven maisemissa.

Järven eteläpään kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä kaksivuotisen hankkeen aikana

Ympäristöministeriön myöntämän 80 000 euron avustuksen avulla Tuusulan kunta voi turvata ja parantaa Tuusulanjärven eteläpään alueen sopivuutta lintujen pesimä- ja levähtämisalueena.

Alueen haasteeksi on viime vuosikymmeninä noussut eteläpään edennyt umpeenkasvu ja luhta-alueiden kuivuminen. Alueen vesilinnusto on heikentynyt. Myönnetty avustus käytetään eteläpään ranta-alueiden niittämiseen ja ruoppaamiseen sekä väylästöjen kaivamiseen, jotka toimivat lintujen pesimä- ja ruokailupaikkoina. Edellä mainittujen kunnostus- ja hoitotoimien tavoitteena on parantaa alueen elinmahdollisuuksia. Lisäksi alueelta pyydetään haitallisia supikoiria ja minkkejä yhteistyössä metsästysseurojen kanssa.

Avustuksen myötä käynnistyvä Tuusulanjärven eteläpään lintuveden kosteikkojen kunnostaminen ja hoito -hanke on kaksivuotinen ja se on osa kuntastrategian mukaista Tuusulanjärven ja sen ympäristön kehittämistyötä. Hoitotoimet perustuvat vuonna 2016 laadittuun hoitosuunnitelmaan, jonka laatimiseen osallistuivat Uudenmaan ELY-keskus, Suomen luonnonsuojeluliiton Tuusulan yhdistys, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitosyhtymä, Metsähallitus, vesialueiden osakaskuntien edustajat sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Lisätiedot:
Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelman projektipäällikkö Terhi Wermundsen, terhi.wermundsen@tuusula.fi, puh. 040 314 3065

 

Takaisin