Kirjaston muistutukset voi saada suomi.fi-viesteinä

Tuusulan kirjasto on liittynyt mukaan suomi.fi-viestipalveluun. Kirjaston muistutukset ja noutoilmoitukset tulevat nyt suomi.fi-viestipalvelun käyttäjille paperikirjeen sijaan sähköisinä.

Viestien saapumiseen ei tule muutoksia, jos et käytä suomi.fi-viestipalvelua tai sinulla on muistutusten ja noutoilmoitusten ilmoitustapana tekstiviesti tai sähköposti.

Voit ottaa suomi.fi-viestit käyttöön tunnistautumalla suomi.fi-palveluun. Palvelun kautta saat viestit nopeasti ja tietoturvallisesti.

20.01.2021

Takaisin