Tuusulan palveluverkkosuunnitelman ennakkovaikutusten arviointi etenee Jokelassa

17.03.2021 klo 14.00

Tuusulan kunnan syksyllä 2020 aloittama ennakkovaikutusten arviointi hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista on käynnistynyt maaliskuussa 2021 Jokelassa. Kuntalaisten kanssa tehtävä ennakkovaikutusten arviointityö käynnistyi 16.3.2021 Jokelan alueen yhteisessä kuntalais- ja vanhempainillassa, joka toi linjoille noin 50 asiasta kiinnostunutta. Kuntalaisille suunnattuun kyselyyn Jokelan alueen palveluverkkouudistuksen ennakkovaikutuksista voi vastata 16.3.–4.4.2021 välisenä aikana. 

Tietoa kerätään laajasti kuntalaisten näkemyksiä kerätään kyselyllä

Tietoa tuotetaan laajasti päätöksenteon tueksi siitä, mitä vaikutuksia mahdollisilla palveluverkon muutoksilla on Jokelassa. Varhaiskasvatus- ja kouluverkon lisäksi tarkastellaan myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palveluverkkoa ja sen kehittämistä. Jokelan alueen isoimmat palveluverkkomuutokset painottuvat vuosikymmenen loppuun.

– Tuusulan kunnan toimialueiden yhteistyönä valmisteleman palveluverkkosuunnitelman keskeisen rungon muodostaa erityisesti kouluverkko, jota kehitetään uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti kohti laadukkaampaa ja tasa-arvoisempaa toteutusta. Lisäksi uudistuvilla palveluverkkototeutuksilla voidaan lisätä kunnan pito- ja vetovoimaa, ja ratkaista olemassa olevien kiinteistöjen sisäilmaongelmia, kertoo sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara.

Palveluverkkouudistusta suunnitellessa otetaan huomioon myös muut kuin koulujen ja päiväkotien käyttäjät sekä heidän tarpeensa. Nyt käynnissä olevassa kuntalaisille suunnatussa kyselyssä toivotaankin runsaasti vastauksia eri kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksista.

– Alun perin Jokelassa lähtökohta oli Jokelan koulukeskuksen kehittämisen tarpeissa, mutta valmistelutyön alussa selvisi kuitenkin nopeasti, että kokonaisuutta on arvioitava laajemminkin, kertoo apulaispormestari Jussi Salonen.

Ennakkovaikutusten arviointia varten kerätään laajasti tietoa muun muassa järjestämällä kuntalais- ja vanhempainiltoja, kuten 16.3.2021 toteutunut Jokelan alueen yhteinen ilta, sekä henkilöstötilaisuuksia kouluilla, työskentelemällä lasten kanssa lapsivaikutusten arvioinnin tiimoilta, toteuttamalla kyselyitä huoltajille, henkilöstölle ja kuntalaisille, pyytämällä lausuntoja, laatimalla taloudellisia selvityksiä sekä tuottamalla tietoa ja tilastoja. 

Kysely kuntalaisille Jokelan alueen palveluverkkouudistuksen ennakkovaikutuksista on käynnistynyt 16.3.2021 ja kyselyyn voi vastata 4.4.2021 asti. 

Siirry vastaamaan kyselyyn

Kyselyn ennakkotuloksia käsitellään huhtikuussa järjestettävissä alueellisissa illoissa:

Alueellisten iltojen jälkeen käynnistyy ajalla 15.4.–15.5.2021 toteutettava lausuntokierros, jossa tiedustellaan paikallisten toimijoiden näkemyksiä palveluverkkosuunnitelman vaikutuksista.

Päätökset tehdään syksyllä 2021

Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvät päätökset tehdään syksyn 2021 aikana lautakunnissa, kunnanhallituksessa ja valtuustossa. 

Päätöksenteossa otetaan huomioon keväällä 2021 ennakkovaikutusten arvioinnissa kerätty tieto. Palveluverkkoon vaikuttavat muutokset käsitellään valtuustossa osana palveluverkkosuunnitelman päivittämistä talousarvion 2022 käsittelyn yhteydessä.

Tutustu:
Jokelan alueen yhteisen kuntalais- ja vanhempainillan 16.3.2021 materiaali

Lisätiedot:

Ennakkovaikutusten arviointi yleisesti: Sivistysjohtaja, Tuusulan kunta, Virpi Lehmusvaara, p. 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi 
 
Kyselyn sisällölliset asiat: Sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö, Tuusulan kunta, Tiina Simons, p. 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi 

Kyselyn tekniset asiat: Analyytikko, Tuomas Luukkonen, Owal Group, tuomas@owalgroup.com 

Takaisin