Tuusulanjärven ympäristössä pyydetään haitallisia pienpetoja

22.03.2021

Valtakunnallisesti arvokkaan lintuveden Tuusulanjärven eteläpään kosteikkojen kunnostamiseen ja hoitoon on myönnetty Tuusulan kunnalle Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta 80 000 euron avustus. Osana avustuksen myötä käynnistynyttä hanketta Paijalan Metsänkävijät ry ja Vanhakylä-Ruskelan Metsästysseura ry pyydystävät Tuusulanjärven ympäristöstä talkootyönä minkkejä ja supikoiria, jotka saalistavat alueen lintuja tehokkaasti.

Suomen luontoon levisi 1900-luvulla kaksi viheliäistä pienpetoa: Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva minkki sekä Itä-Aasiasta tuotu supikoira. Villiintynyt minkkipopulaatio muodostui turkistarhoilta karanneista yksilöistä, kun taas supikoiria istutettiin luontoon turkiseläimiksi entisen Neuvostoliiton alueelle. Itärajan takaa Suomeen vaeltaneista yksilöistä on maahamme muodostunut tiheä ja tehokkaasti lisääntyvä supikoirakanta.

Maailmanlaajuisesti vieraslajien on arvioitu olevan toiseksi suurin luonnon monimuotoisuuden hupenemisen syy. Varsinkin vierasperäiset petoeläimet, kuten minkki ja supikoira, aiheuttavat ikäviä muutoksia uuden kotimaansa eliöstössä. Suomessa molemmat lajit uhkaavat etenkin vesistöjen läheisyydessä pesivää linnustoa.

Minkillä ja supikoiralla ei ole Suomessa riittävästi luonnollisia vihollisia, jotka normaalisti säätelevät eläinlajien kantoja. Näin ne pääsevät lisääntymään ja levittäytymään nopeammin kuin kotimaissaan, joissa ne joutuvat taistelemaan petoja, tauteja ja loisia vastaan. Koska vierasperäisillä pedoilla on vain vähän niiden kantoja rajoittavia luonnollisia vihollisia, on ihmisen rooli niiden määrän vähentäjänä merkittävä. Pienpetojen pyynti on arvokasta metsästäjien tekemää luonnonhoitotyötä, josta hyötyy riistalajien lisäksi koko liuta muita lajeja. Eniten pyynti auttaa kosteikoilla, järvillä ja meren saaristossa viihtyviä lintulajeja kuten sorsia sekä kahlaajia. Myös maatalousmaisemassa elävät, maassa pesivät lintulajit kuten töyhtöhyyppä, isokuovi ja peltopyy hyötyvät etenkin supikoirien vähenemisestä.

Paijalan Metsänkävijät ry ja Vanhakylä-Ruskelan Metsästysseura ry noudattavat minkkien ja supikoirien pyydystämisessä eettisesti hyväksyttävän metsästyksen periaatteita.

Lue myös 1.12.2020 julkaistu tiedote: Tuusulanjärven eteläpään lintuvesialuetta parannetaan osana Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa


Lisätiedot: 
Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelman projektipäällikkö Terhi Wermundsen, terhi.wermundsen@tuusula.fi, p. 040 314 3065

Takaisin