Tuusulanjärven rantojen virkistyskäyttö – yleissuunnitelma nähtävillä ajalla 25.3.–6.5.

25.03.2021

Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman tavoitteena on rantojen virkistyskäytön kehittäminen. Työssä osoitetaan virkistysreitistö, siihen kytkeytyvät olemassa olevat virkistys-, suunnittelu- ja kulttuurikohteet sekä esitetään tavoitellut reittiverkoston täydennystarpeet. Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelma on nähtävillä 25.3.–6.5.2021 välisenä aikana ja mielipiteensä suunnitelmasta voi jättää 6.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Kunnanhallitus on 15.3.2021 § 99 päättänyt asettaa Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelman MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville. Luonnos on nähtävillä 25.3.6.5.2021 välisenä aikana asiakaspalvelu TuusInfon tiloissa osoitteessa Autoasemankatu 2, Jokelan ja Kellokosken kirjastoissa sekä kunnan verkkosivuilla.

Tutustu Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmaan.

Mielipiteensä suunnitelmasta voi jättää sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@tuusula.fi tai postitse Tuusulan kunta, Kuntasuunnittelu/ Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula 6.5.2021 klo 16.00 mennessä.

Työtä esitellään verkossa järjestettävässä asukastilaisuudessa 22.4.2021 kello 17.30–19.00. Tilaisuuden osallistumislinkki ja tarkemmat tiedot löytyvät lähempänä Tuusulan tapahtumakalenterista

Lisätiedot:
Kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen p. 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi

Takaisin