Esteetön lintutornireitti tuo Tuusulanjärvelle uusia virkistysmahdollisuuksia

09.04.2021

Uudenmaan ELY-keskus on myöntänyt Tuusulan kunnalle kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämisavustusta 195 600 euroa esteettömän lintutornin ja sille johtavan esteettömän reitin rakentamiseen. Tuusulan kunnan tavoitteena on saada esteetön lintutornireitti valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Uusia virkistysmahdollisuuksia lintuharrastajille ja päiväretkeilijöille

Tuusulanjärven eteläpää on Natura-ohjelmaan kuuluva arvokas lintukosteikko, jolle laadittiin hoitosuunnitelma lintujen elinolojen parantamiseksi vuonna 2016 (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy). Suunnitelmaan sisältyi myös lintujen katselupaikkojen kehittäminen. Suunnitelman mukaan vanha lintutornireitti puretaan ja alueelle rakennetaan uusi esteetön lintutorni, ja sinne esteetön reitti, joka alkaa Tuusulanjärven eteläpään jokisuulta ja kulkee jokivarren lähellä.

Toteutus on osa Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistä käynnissä olevaa Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelmaa. Toteutuessaan uusi esteetön lintutornireitti mahdollistaa uusia virkistysmahdollisuuksia Tuusulanjärven alueella. Lintutornin ja polkureittien ansiosta paikalla viihtyvät niin lintuharrastajat kuin päiväretkeilijätkin. Kosteikon maisemiin ja sen rehevään luontoon pääsee tutustumaan helposti ja luontoa häiritsemättä. Lintutornin korkeuksissa alueesta saa hyvän yleiskuvan ja siihen ehtii tutustua lyhyelläkin käynnillä.

Esteettömistä kohteista iloa myös matkailumarkkinoille

Esteettömien palveluiden markkinarako on Suomessa ja yleensäkin Euroopassa edelleen suurilta osin hyödyntämättä. Tuusulassa olisi hyvä tehdä analyysi siitä, minne kaikkialle pääsee esteettömästi ja tehdä näistä kohteista selkeät kuvaukset kunnan verkkosivuille.

Tuusulanjärven alue on oivallinen matkakohde, joka sijaitsee pääkaupunkiseudun ja kansainvälisen lentokentän läheisyydessä. Uudenmaan maakuntajärven kuuluisat taiteilijahuvilat, museot, hotellit sekä ravintolat houkuttelevat kävijöitä alueelle niin läheltä kuin kaukaakin.

– Iloitsemme mahdollisuudesta tarttua esteettömän lintutornin ja sen reitin toteuttamiseen kunnostus- ja kehittämisavustuksen myötä. Esteetön lintutornireitti avaa uusia mahdollisuuksia upean maakuntajärvemme Tuusulanjärven hyödyntämiseen virkistyskäytössä, kertoo Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelman projektipäällikkö Terhi Wermundsen.

Esteettömän lintutornin ja reitin toteutussuunnitelmat

Esteettömän lintutornin ja sinne johtavan esteettömän reitin on suunnitellut Sipti Consulting. Tuusulan kunnanhallitus hyväksyi rakennussuunnitelmat ja hankkeen toteuttamisen 10.8.2020. Lintutornireitin rakentaminen ostetaan urakkana, joka kilpailutetaan kansallisena hankintana. Tavoitteena on saada esteetön lintutornireitti valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Esteettömät pitkospuut ovat osa laajempaa rantareitti suunnitelmaa, jonka tavoitteena on suunnitella rantareitti Koskenmäentieltä Kalamestarinkujalle. Esteetön pitkospuureitti on suunnitelman ensimmäiseksi toteutettava osuus. Reitin varrelta raivataan tarvittavat kasvillisuudet luontoarvoja kunnioittaen.

Pitkospuureitti lintutornille on esteetön, joka huomioidaan reitin leveydessä, kääntö‐ ja levähdyspaikoissa sekä materiaaleissa ja turvallisuudessa. Myös reitin liuskat on suunniteltu ajatellen esteettömyyttä. Pitkospuureitin reunoilla on reunat, jotka estävät luisumasta pois reitiltä. Reitti rakennetaan ns. laiturirakennemallin mukaisesti, jossa lankut ovat poikittain eivätkä perinteisesti pitkittäin. Reitin nousut ja laskut ovat riittävän loivia sekä siirtymät maastoon ovat kynnyksettömät.

Tutustu myös: Tuusulanjärven ja jokilaakson kehittämisohjelma

Lisätiedot:
Tuusulanjärven ja jokilaakson alueen kehittämisohjelman projektipäällikkö ja kaavasuunnittelija Terhi Wermundsen, 040 314 3065, terhi.wermundsen@tuusula.fi

Takaisin