Avustukset yhdistyksille ja järjestöille vuonna 2021 – hakuaika käynnissä 30.4. asti

13.04.2021 klo 07.55

Tuusulan kunta myöntää yleishyödyllisille yhdistyksille, eläkeläisjärjestöille sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöille ja yhdistyksille avustuksia vuonna 2021. Avustukset haetaan sähköisesti 30.4.2021 mennessä.

Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt

Kunnanhallitus myöntää vuosittain toiminta-avustusta toiminnan tukemiseen Keski-Uudellamaalla toimiville rekisteröidyille tuusulalaisille yleishyödyllisille yhdistyksille sekä eläkeläisjärjestöille, joiden toiminta kohdistuu Tuusulaan ja tuusulalaisiin.

Avustusmäärärahaa on jaettavissa tänä vuonna yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille 15 000 € sekä eläkeläisjärjestöille 15 000 €.

Avustushakemukset täytetään sähköisen asioinnin kautta 30.4.2021 mennessä. Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä.

Yleishyödylliset yhdistykset, hakemus

Eläkeläisjärjestöt, hakemus

Tarkemmat lisätiedot:
Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myöntää avustusta rekisteröityjen, voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen.

Tänä vuonna avustuksia myönnetään ensisijaisesti tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämiseen, erityisesti koronasta johtuvaan syrjäytymisen ehkäisyyn, syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen. Lisäksi avustusta voidaan myöntää koronasta selviytymiseen ja elpymiseen kohdistuviin toimenpiteisiin. Jaettavissa oleva määräraha on 10 000 €.

Avustushakemus täytetään sähköisen asioinnin kautta 30.4.2021 mennessä. Tutustu hakemuksen täyttöohjeeseen ennen lomakkeen täyttämistä.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, hakemus

Tarkemmat lisätiedot:

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset


Tuusulan kunnanhallitus

 

Takaisin