Tykkitien ja Rykmentintien eteläosan rakentaminen alkaa syyskuussa 2021

18.08.2021 klo 14.45

Tykkitien ja Rykmentintien eteläosan rakentaminen Kirkonmäen asemakaava-alueella aloitetaan syyskuussa 2021. Arvioitu valmistumisajankohta on kesä 2022. Rakentaminen tehdään kunnan omana työnä.

Työmaa-alue aidataan, jolla estetään muiden kuin työmaa-henkilöstön alueelle kulku. Työmaasta tiedotetaan tarvittavilla liikennemerkeillä sekä info/opastetauluin. Yleinen liikenne, kulku tonteille ja jalankulku mahdollistetaan tarvittaessa kiertotein. Työmaan etenemisestä tiedotetaan lisää tarpeen mukaan alueen asukkaita ja kiinteistön omistajia.

Rakentamisen aikana pyritään aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä alueen kiinteistöissä asuville/asioiville. Työt pyritään tekemään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.00–18.00.

Talven tulosta riippuen kadun pintarakenteita tehdään vielä ensivuoden päällystyskauden alettua touko- kesäkuussa. Kadunrakentamisen jälkeen rakennetaan vielä puistoaluetta Kirkonmäenrinne jkpp-tien ja Tykkitien väliin jäävälle alueelle.

Lisätietoja rakentamisesta: vastaava mestari Jussi Pesonen, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi

suunnittelusta: projektipäällikkö Helena Sundström, p. 040 314 3559, helena.sundstrom@tuusula.fi

Lisätietoa kunnallistekniikan työmaista.

Takaisin