Tuusulan rakennusvalvonta kysyy palvelunsa tasosta

17.11.2021

Rakennusvalvonta kysyy palvelukokemuksia rakennus- ja toimenpideluvan saaneilta. Kysely lähetetään vuosina 2019–2021 myönnettyjen lupien perusteella rakennusvalvonnan asiakkaille. Rakennusvalvonta seuraa ja kehittää palveluaan säännöllisesti toteutettavien asiakaskyselyiden kautta.

– Olemme siirtyneet edellisen toteutetun asiakaskyselyn jälkeen kokonaan sähköiseen lupakäsittelyyn Lupapisteessä. Meille on tärkeää saada palautetta sähköisen asioinnin asiakaskokemuksesta, sanoo johtava rakennustarkastaja Johanna Aho.

– Korona-aika on lisännyt sähköistä asiointia myös muun palvelumme osalta. Esimerkiksi osa työmaalla tehtävistä rakennusvalvonnan katselmuksista on voitu suorittaa etäyhteydellä. Tästä toivomme saavamme kyselyn kautta palautetta.

Kyselyllä haetaan tietoa palvelun laadusta teknisen asiakaspalvelupisteen, lupavalmistelun ja rakentamisenaikaisten katselmusten osalta.

Tuusulan kunnan tavoitteena on löytää kyselyn avulla rakennusvalvonnan palvelun mahdolliset kipupisteet ja kehittää sujuvaa asiakaskokemusta.

Tuusulan rakennusvalvonnasta myönnettiin viime vuonna 395 lupaa ja vuonna 2019 456. Kuluvan vuoden osalta trendi on tasainen. Syyskuun loppuun mennessä myönnettyjä lupia oli 377. Kutsun osallistua kyselyyn saavat lupapäätöksen tammikuun 2019 ja syyskuun 2021 välisenä aikana saaneet. Vastausaika on 17.11.–5.12.2021.

Lisätietoja

Johanna Aho, johtava rakennustarkastaja, 040 314 3592, johanna.aho@tuusula.fi

Takaisin