Tuusulan kunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan ovat haussa tammikuussa

20.12.2018

Tuusulan kunnan avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan vuodelle 2019 ovat haussa tammikuun puoliväliin saakka. Avustuksia voivat hakea yksityiset taiteilijat ja taiteen harrastajat sekä kulttuuriyhdistykset ja työryhmät. Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan ovat haussa vain kerran vuodessa ja vuoden 2019 ainoan hakukierroksen hakuaika päättyy tiistaina 15.1.klo 16.

Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden ja paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja -harrastamiselle sekä monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa. Tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu pääsääntöisesti Tuusulan kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä harjoittaville ja harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille.

Kulttuurin ja taiteen ammattilaiset voivat hakea tuotantotukea esimerkiksi esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankintaan tai tuottamiseen. Tuotantotukea voi hakea myös julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoimintaan. Tuotantotuen lisäksi ammattitaiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaamiseksi on suunnattu työskentelyapuraha, jota voi hakea enintään 3 000 €. Sama henkilö ei voi saada työskentelyapurahaa kahtena peräkkäisenä vuotena ilman erityisiä perusteita.

Kulttuurin ja taiteen harrastajat sekä kulttuuriyhdistykset voivat hakea tuotantotukea esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankintaan tai tuotantoon sekä julkaisu- tai ohjaustoimintaan. Tuotantotukea voi myös hakea yksityiseen museotoimintaan ja kotiseututyöhön, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinteen vaaliminen ja siihen liittyvä tiedonvälitys.

Tarkempiin ohjeisiin hausta sekä avustusperiaatteisiin voi tutustua osoitteessa www.tuusula.fi/kulttuuri -> tuotantotuet ja avustukset. Hakemukseen tulee käyttää valmista lomaketta, joka löytyy osoitteesta www.tuusula.fi/lomakkeet ja lomakeryhmä kulttuuri.

Vuoden 2019 tuotantotukien hakuaika päättyy tiistaina 15.1. klo 16.00.
Hakemukset on toimitettava osoitteella:
Tuusulan kunta, kulttuuripalvelut
PL 60, 04301 TUUSULA
Käyntiosoite: TuusInfo, Autoasemankatu 2, Tuusula. Avoinna ma-ke 8-16, to 10-18, pe 8-12.
Kuoreen merkintä: "Avustukset kulttuuri- ja taidetoimintaan"
Tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut p. 040 314 3456, 040 314 3436

Takaisin