Avustuksia jaossa matalan kynnyksen toimintaan ja matkoihin syksylle 2020

28.08.2020

Matalan kynnyksen toimintaan ja matkoihin on mahdollista hakea avustusta kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Tänä vuonna haettavaksi tulleet avustukset on tarkoitettu kertaluontoiseen toimintaan. 

Kunta tukee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan yksittäisiä tapahtumia ja toimintoja matalan kynnyksen toiminnan avustuksella, jota voi hakea ympäri vuoden. Avustuksen tarkoituksena on tukea yksittäisten henkilöiden, ryhmien ja yhdistysten tuottamaa kertaluontoista toimintaa, kuten leirien järjestämistä.

–     Koronavirustilanne on vaikuttanut harrastusten ja tapahtumien järjestämiseen valtavasti. Syksyn tapahtumien toteuttamissa joudutaan käyttämään luovuutta ja tukea voi hakea uudenlaisten tapahtumakokeiluiden tai vaikka striimauksen tekemiseen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen kertoo.

Matalan kynnyksen toiminnan pitää kohdentua Tuusulaan. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on kaikille avointa, edullista ja helposti saavutettavaa.

Matkoihin ja edustustehtäviin saatavilla myös uusi tuki

Toinen tänä vuonna alkanut avustusmuoto on matka- ja edustusavustus. Tuusulan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan matka- ja edustusavustus myönnetään hakijalle, joka edistää positiivisella tavalla Tuusulan kunnan näkyvyyttä kansallisessa ja kansainvälisessä, lautakunnan alaisuuteen kuuluvassa toiminnassa. Avustuskohde voi olla matka, edustustehtävä tai muu kertaluonteinen tapahtumaan osallistuminen.

–     Esimerkiksi urheilijat voivat hakea tukea ulkomaisiin kilpailumatkoihinsa. Tukea voi saada myös jokin muu liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan edustustehtävä, jossa myös Tuusulaa tuodaan positiivisesti esille, palvelualuepäällikkö Risto Kanerva kertoo.

Avustusten uudet jakoperusteet astuivat voimaan vuoden 2020 alusta. Päätökset myönnettävistä avustuksista tekee sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara.

Lisätietoa avustuksista: tuusula.fi/avustukset2020

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia verkkosivuilla selitettyjen jakoperusteiden mukaisesti. Tuusulan kunta edellyttää, että kaikki avustettava toiminta tukee nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa säätelevien lakien sisältöjä ja henkeä. Avustettavan toiminnan tulee myös edistää Tuusulan kunnan strategisia ja elinvoiman kehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Takaisin