Tuusulan kunta tukee Aleksis Kiven elämään liittyviä kulttuurituotantoja – kulttuuri- ja taideavustukset haettavissa 1.–15.1.2022

21.12.2021

Tuusulan kunta myöntää avustuksia kulttuuri- ja taidetoimintaan ammattitaiteilijoille ja taiteen harrastajille sekä kulttuuriyhdistyksille. Avustuksia voi hakea kerran vuodessa, 1.–15. tammikuuta. Hakemukset jätetään sähköisen järjestelmän kautta.

Kulttuuriavustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden, osallisuuden sekä paikallisen tapahtumatarjonnan monipuolistaminen. Avustuksilla tuetaan kotiseutu- ja kulttuuritoimintaa sekä taiteen harrastamista. Tuusula haluaa luoda edellytyksiä myös ammattimaiselle taiteelliselle työlle.

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päivittänyt avustusten jakoperusteita hieman kokouksessaan 14.12.2021. Keskeiset muutokset ovat:

- Kulttuuri- ja taideavustusten tukimuotojen jaottelu on päivitetty. Suurimpana muutoksena "Tuotantotuki yksityisille museoille ja kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön toimijoille" on muutettu muotoon "Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön".

- Matka- ja edustusavustus muutettu matka-avustukseksi.

- Jatkuvassa haussa olevien matalan kynnyksen toiminnan avustusten ja matka-avustusten hakijoista on rajattu yhteisöt pois, jotta tuki kohdistuisi 3. sektorin toimijoille. Hakijoina voivat toimia tuusulalaiset yksityishenkilöt ja yhdistykset.

Avustuksia voivat hakea tuusulalaiset harrastajat ja ammattitaiteilijat sekä taide-, kulttuuri- ja kotiseututyötä tekevät yhdistykset.

Tukimuodot:
- Tuotantotuki ammattitaiteilijoille
- Tuotantotuki ammattilaisryhmille
- Tuotantotuki taiteen harrastajille
- Tuotantotuki taide- ja kulttuuriyhdistyksille
- Tuotantotuki kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön
- Työskentelyapuraha ammattitaiteilijoille

Kulttuuri- taidetoiminnan avustuksia jaetaan 120 000 euron edestä. Lisäksi jaetaan 7 000-10 000 euroa Aleksis Kiven elämään, elämäntyöhön ja mielenterveyden edistämisen teemaan liittyviin tuotantoihin. Vuonna 2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta. Merkkivuoden teema on mielenterveys ja mielen hyvinvointi. Lisätietoja merkkivuodesta: tuusula.fi/minaelan (linkki avautuu uudessa ikkunassa).

Avustusten hakemisesta

Avustuspäätöksiä arvioitaessa suositaan toimintaa, jolla on vaikutuksia yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, saavutettavuuteen ja hyvinvointiin, ja jotka lisäävät kunnan kulttuuri- ja taidetoiminnan monipuolisuutta. Päätöksissä painotetaan myös yhteistyötä kulttuuri- ja taidetoimijoiden välillä, omarahoitusta ja realistista toimintasuunnitelmaa.

Hakijoiden tulee liittää hakemukseensa vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Ammattitaiteilijat liittävät hakemukseensa myös ansioluettelon.

Yhdistykset jättävät hakemuksen muut liitteet eli talousarvion vuodelle 2022 sekä edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon liitteineen 31.5.2022 mennessä erillisestä asiointilinkistä. Linkki löytyy osoitteesta www.tuusula.fi/avustukset2022.

Tarkemmat ohjeet, avustusperiaatteet ja hakulomakkeet löytyvät osoitteesta tuusula.fi/avustukset2022.

Kuulutus: https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset/Muut_kuulutukset/Tuusulan_kulttuuri_ja_vapaaaikalautakunn(38302)

Tiedustelut: Tuusulan kulttuuripalvelut, kulttuuri@tuusula.fi, p. 040 314 3456, 040 314 3436.

Takaisin