Katujen ja väylien talvikunnossapito käynnissä

12.01.2021

Talvi on tullut Tuusulaan ja runsaiden lumisateiden myötä kadut ja väylät ovat saaneet lumipeitteen. Auraus on käynnissä ympäri Tuusulaa ja siitä vastaa useampi toimija väylästä riippuen.  

Talvikunnossapito monen toimijan vastuulla

Tuusulan kunta vastaa kaavateiden, katujen ja kunnan kunnossapidon piiriin otettujen yksityisteiden kunnossapidosta. Kunnan hallinnoimia teitä ja katuja kunnossapitää kunnan omat auraajat sekä ulkopuoliset urakoitsijat. Kunta kilpailuttaa urakoitsijat säännöllisin väliajoin.

Tuusulan kunnan kunnossapidossa seurataan tarkasti sääennusteita ja toimitaan niiden mukaisesti. Auraus ja liukkaudentorjunta suoritetaan kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä. Auraus aloitetaan, kun lumimäärä on >5 cm. Liukkaudentorjunta tehdään tarpeen vaatiessa. Tavoitteena on, että talvikunnossapitotyöt olisi tehty ennen liikenteen huipputunteja (klo 7.00 ja 16.00).

Kunnossapitoluokat:

  • 1-luokka: Pää- ja kokoojakadut sekä kevyenliikenteenväylät
  • 2-luokkaa: Tonttikadut

ELY-keskus puolestaan vastaa hallinnoimisensa väylien kunnossapidosta.

Tuusulan kunnan ja ELY-keskuksen hallinnoimat väylät löydät oheisesta kartasta:
Kunnossapitorajat

Lisäksi kiinteistönomistajien vastuulla on omien kiinteistöjensä talvikunnossapito.

Kiinteistönomistajan vastuut talvella

Kiinteistönomistajan vastuulla on tontille johtavan ajotien kunnossapito ja tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poisto.

Jos lumet eivät mahdu tontille, ne tulee kuljettaa omalla kustannuksellaan virallisille lumenkaatopaikoille Nuppulinnaan tai Fallbackankaareen. Lumenkaatopaikan maksu on 20,16 €/kuorma sis. alv 24%.

Lumia ei saa siirtää kunnan katualueelle tai muille yleisille alueille.

Jalkakäytäviin rajoittuvilla tonteilla tulee ottaa huomioon lisäksi lumen ja jään poisto tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä, jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa, jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikouru/rummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä sekä tarvittaessa jalkakäytävän hiekoittaminen.

Lisätiedot:
www.tuusula.fi/kunnossapitourakoitsijat

Takaisin