Eino & Leino -lukuhanke tukee lasten lukemaan oppimista ja kielen kehitystä

10.11.2020

Tuusulan kunnassa on käynnistynyt tänä syksynä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama yksivuotinen Eino & Leino -lukuhanke. Hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintaa, joka luo pohjaa lukemaan oppimiselle, tukee lasten kielitaidon kehittymistä ja ongelmanratkaisutaitoja ja herättää kiinnostuksen kieleen, tekstiin ja kirjoihin. 

Moniammatillista yhteistyötä ja hellyttäviä maskotteja

Eino & Leino -lukuhanke tulee pitämään sisällään tiivistä moniammatillista yhteistyötä kirjaston sekä ammattikasvattajien kanssa.

Hankkeen maskotteina toimivat Eino-siili ja Leino-orava, jotka kokevat seikkailuja, tutkivat maailmaa ja oppivat uutta lasten kanssa.

Elämyksellistä ja moniaistista työpajatoimintaa

Lukuhanke tuottaa pilottipäiväkodeille ja -kouluille elämyksellistä ja moniaistista työpajatoimintaa, jossa käytetään hyväksi erilaisia luovia menetelmiä: kuvataidetta, musiikkia, draamaa, luovia tunnetaitomenetelmiä sekä mediataidetta. Pilottipäiväkodit ja -koulut ovat valikoituneet mukaan yksiköiden oman kiinnostuksen sekä alueellisen monimuotoisuuden perusteella. Hankkeen kohderyhmää ovat 3-vuotiaat, esikoululaiset sekä alkuopetuksen oppilaat.

Sananjalkametsässä -työpajakokonaisuudet ovat alkaneet marraskuun alussa pilottipäiväkotien esikouluryhmissä. Sananjalkametsässä kasvaa sanoja, korkeita, matalia, suikeita ja nahkeita. Kirjasyöppö on hotkaissut sanat ja tarinat suuhunsa. Uskaltaakohan joku käydä ne sieltä syöpön vatsasta kaivamassa? Metsässä on myös paljon erilaisia ääniä, tuoksuja ja värejä. Metsässä asuu monenlaisia olentoja ja metsänväkeä, joista jokainen haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Sananjalkametsässä jokainen on hyvä ja ihana juuri sellaisena kuin on.

Tutustu Eino & Leino -lukuhankkeeseen:
http://web.tuusula.fi/einoleinohanke


Lisätiedot:
hankekoordinaattori Leena Mela, p. 040 314 3063, leena.mela@tuusula.fi

Takaisin