Tuusulan kunta osallistuu Hyvin sanottu – Bra sagt! -keskustelukulttuurihankkeeseen

16.11.2020

Tuusulan kunta on mukana viisivuotisessa Erätauko-säätiön ja YLEn Hyvin sanottu – Bra sagt! -yhteishankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kohottaa suomalaisen keskustelukulttuurin tasoa ja innostaa keskusteluun, jossa kunnioitetaan toisia ja arvostetaan erilaisia näkemyksiä. Hankkeen kokemuksia ja oppeja tullaan hyödyntämään Tuusulassa kuntalaisten kanssa käytävissä keskustelutilaisuuksissa.

Suomalaisen keskustelukulttuurin vahvistamista laajalla toimijajoukolla

Laaja joukko suomalaisia yhteiskunnallisia toimijoita, on aloittanut Erätauko-säätiön ja YLEn luotsaaman monivuotisen (2021–2026) Hyvin sanottu – Bra sagt -keskustelukulttuurihankkeen. Mukana on niin kansallisia, kansainvälisiä kuin paikallisiakin toimijoita, sekä yksityishenkilöitä. Tuusulan kunta on yksi hankkeeseen mukaan lähteneistä toimijoista.

Hankkeella pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten keskusteluun osallistuminen olisi kaikille suomalaisille mielekkäämpää.

– Tuusula haluaa olla edelläkävijä osallisuuden edistämisessä kunnan strategian ja osallisuusmallin mukaisesti. Nyt käynnistyvä hanke ja sen tavoitteet uudenlaisen keskustelukulttuurin rakentamiseksi toteuttavat hienosti kunnan tavoitteita asukkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Olemme Tuusulassa lähteneet määrätietoisesti luomaan askeleita kohti keskustelevampaa ja osallistavampaa kuntaa, kertoo kehittämispäällikkö Heidi Hagman.

Hankkeen hyödyt Tuusulan kunnassa

Tuusulan kunnan eri toimijat tulevat hyödyntämään hankkeen tuomia mahdollisuuksia ja oppeja erilaisissa tilaisuuksissaan, joissa käydään dialogikeskustelua kuntalaisten kanssa ajankohtaisista asioista. Erätauko-dialogikeskustelua on käyty jo Tuusulassa muutaman vuoden ajan muun muassa koulujen oppilaiden yhteisessä vanhempainillassa ja pohdittaessa tuusulalaisten hyvinvointia asukkaiden kanssa.

Hyvin sanottu – Bra sagt -hankkeen kautta ymmärryksemme toisiamme ja erilaisia tilanteitamme kohtaan vahvistuu entisestään ja löydämme yhteisiä näkemyksiä Tuusulan asioihin.

– Olemme kouluttaneet tänä syksynä Erätauko-verkostoon osaajia kunnan eri toimialoilta. Hankkeessa teemme Erätauko-koulutusryhmän jalkauttamistyötä tulevina vuosina ja laajennamme dialogi-osaamista kunnan organisaatiossa ja kunnassa. Toisena osa-alueena hankkeessamme on lasten ja nuorten demokratian uudet muodot. Koulujen keskustelukulttuuri, erityisesti lasten ja nuorten näkökulma ja se, miten koulun aikuiset voisivat paremmin kuulla ja ymmärtää lasten ja nuorten tarpeita ja toiveita, pohtii sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Tiina Simons.

Myös sinä voit osallistua hankkeeseen. Hanke tarjoaa matkan varrella erilaisia mahdollisuuksia kehittää omia keskustelutaitojaan. Seuraa hankkeen etenemistä muun muassa Erätauko-säätiön ja YLEn sivuilla.

Lue lisää hankkeesta:
YLEn tiedote 16.11.2020: Hyvin sanottu – Bra sagt -hanke kutsuu parantamaan suomalaista keskustelukulttuuria
Erätauko-säätiön tiedote 16.11.2020: Erätauko-säätiö ja Yle yhteistyöhön

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Heidi Hagman, p. 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi
sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Tiina Simons, p. 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi

Takaisin