Tuusulan lukion opetussuunnitelma uudistuu 1.8.2021 alkaen

27.04.2021

Tuusulan lukion opetussuunnitelma uudistetaan osana valtakunnallista lukiokoulutuksen uudistamista. Kasvatus- ja sivistyslautakunta hyväksyi 20.4.2021 kokouksessaan uuden Tuusulan kunnan lukiokoulutuksen opetussuunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2021 alkaen. Käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Lukiokoulutuksen keskeiset uudistukset

Uusi lukiolaki on astunut voimaan 1.8.2019 ja opetussuunnitelman perusteet uudistetaan osana valtakunnallista lukiokoulutuksen uudistamista.

Lukiokoulutus on kokenut muutoksia – ylioppilastutkinto on digitalisoitunut ja sen lainsäädäntö on muuttunut. Korkeakoulujen sisäänotto muuttuu niin, että se perustuu suurimmaksi osaksi ylioppilastutkinnon arvosanoihin. Valtakunnallisesti on tavoitteena, että vuonna 2030 puolet 25–34-vuotiaista on suorittanut korkeakoulututkinnon. 

Opetushallitus on päättänyt 7.11.2019 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan. 

Olennaisimmat muutokset Tuusulan lukion opetussuunnitelmassa

Tuusulan lukion 1.8.2021 käyttöönotettavassa ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan 20.4.2021 kokouksessaan hyväksymässä uudessa opetussuunnitelmassa otetaan huomioon seuraavat lukion opetussuunnitelman vuonna 2019 päätetyt valtakunnalliset perusteet:

  • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet.
  • Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille. 
  • Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä. 
  • Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan. 
  • Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. 
  • Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville. 
  • Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän. 

Tuusulan lukion opetussuunnitelmatyöhön ovat eri vaiheissa osallistuneet Tuusulan lukion eri toimipisteiden opettajat. Myös oppilaskuntia on kuunneltu eri osioiden valmisteluissa. 

Tutustu Tuusulan lukion 1.8.2021 voimaan astuvaan opetussuunnitelmaan.

Lisätiedot:
Sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, p. 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Opetuspäällikkö Markus Torvinen, p. 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi
Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen, p. 040 314 3258, seppo.karpanen@tuusula.fi 

 

Takaisin