Tuusulan esiopetuksen ja perusopetuksen arvioinnit 2020–2021 – lukuvuotta väritti korona-aika

02.09.2021

Tuusulan kunta ja sen esiopetusyksiköt sekä peruskoulut seuraavat säännöllisesti toiminnalle lukuvuosittain asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kevätlukukausien päättyessä suoritetaan arvioinnit, jotka kokoavat lukuvuosien keskeiset tavoitteiden toteuttamiseen vaikuttavat tekijät ja tapahtumat. Edeltävää lukuvuotta 20202021 värittää vahvasti korona-aika ja sen tuomat nopeatempoisetkin muutokset esiopetusyksiköiden ja peruskoulujen arjessa. Kasvatus- ja sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi 24.8.2021 kokouksessaan esiopetuksen ja perusopetuksen lukuvuosiarvioinnit 20202021.

Esiopetuksessa keskiössä hyvinvoiva lapsi

Tuusulan kunnan esiopetuksen lukuvuoden 2020–2021 yhteisenä teemana oli edeltävän lukuvuoden tapaan hyvinvoiva lapsi. Lasten hyvinvointia on tuettu terveellisiä elintapoja muun muassa liikuntaa, riittävää lepoa ja terveellistä ravintoa korostamalla. Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma on ollut käytössä kaikissa esiopetusyksiköissä. Koko lukuvuoden ajan on myös kiinnitetty erityistä huomiota lasten ryhmäytymiseen ja tällä on ollut hyvä vaikutus lasten kaveritaitoihin, sekä lasten tunnetaitojen vahvistamiseen. Esiopetusyksiköiden omia kehittämiskohteita olivat muun muassa oppimisympäristöjen muokkaaminen enemmän lasten osallisuutta mahdollistaviksi sekä ulkotoiminnan kehittäminen. Myös kielirikasteista opetusta on lisätty osassa Tuusulan kunnan esiopetusyksiköistä.

Edellisen lukuvuoden aikana esiopetuksessa otettiin iso digiloikka, kun maailmanlaajuinen pandemia rajoitti kohtaamisia lasten huoltajien kanssa ja osa esioppilaista ei ollut fyysisesti läsnä esiopetusyksikössä. Lukuvuoden aikana toiminnassa oli entistä enemmän mukana erilaisia digilaitteita sujuvoittamassa yhteistyön tekemistä kodin ja esiopetusyksikön välillä.

Yhteenveto esiopetuksen toteutumisesta lukuvuonna 2020–2021:

  • Esiopetuksessa on kehitetty ja muokattu oppimisympäristöjä lasten osallisuuden mahdollistavaan suuntaan,
  • leikkiympäristöjä on monipuolistettu ja
  • lasten vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota.

Perusopetusta väritti korona-ajan nopeat muutokset

Lukuvuonna 2020–2021 Tuusulan peruskoulujen toimintaa väritti korona-aika ja sen tuomat nopeat muutokset totutussa arjessa. Koulujen arjessa priorisoitiin terveysturvallisuus.

Yhteisinä kehittämiskohteina kouluilla olivat Agenda2030 ja kestävä tulevaisuus kouluilla sekä hyvinvointi. Agenda2030 teemassa keskeisin tavoite oli tutustua kestävän kehityksen tavoitteistoon ja pohtia, miten tavoitteiden suunnassa edetään seuraavina lukuvuosina. Kestävää tulevaisuutta kouluilla on pohdittu puolestaan yhteisesti sivistyksen toimialueen esihenkilöpäivissä ja viety aiheena jatkopohdittavaksi yksiköihin. Yhteisenä kehittämiskohteena jatkettiin edelleen hyvinvointiin panostamista, mikä koronatilanteen jatkuessa onkin ollut tärkeää niin oppilaille kuin henkilöstöllekin.

Yhteenveto perusopetuksen toteutumisesta lukuvuonna 2020–2021:

  • Kokonainen lukuvuosi koronarajoitteiden värittämää arkea oli osin raskasta tuusulalaisissa kouluissa, mutta historian paras huoltajakyselyn tulos kertoo myös siitä, että poikkeuksellisissa oloissa henkilöstö onnistui laadukkaan ja turvallisen opetuksen ja kasvatuksen järjestämisessä erinomaisesti.
  • Koronan aiheuttamat nopeat muutokset ja pitkään jatkuneet rajoitteet ovat vaikuttaneet siihen, että kehittämiseen ei ole voitu käyttää samassa määrin resursseja kuin aikaisemmin. On jouduttu priorisoimaan terveysturvallisuutta.
  • Etäyhteyksien käyttö on sujuvoitunut, ja erilaisten tunnusten, laitteiden ja ohjelmien käyttäminen on tullut osaksi arkea kouluissa.
  • Henkilöstö, oppilaat kuin huoltajatkin kaipaavat lähiopetusta, sen tuomaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vertaisten tapaamista ja opettamisen ja oppimisen monipuolisia toteutustapoja.
  • Ruokapalveluiden toiminta karanteenitilanteissa ja etäopetuksessa olevien oppilaiden kouluruokajärjestelyissä oli nopeaa ja tehokasta.
  • Tuusula on saanut merkittäviä valtionavustuksia perusopetuksen kehittämiseksi, tasa-arvoisen opetuksen takaamiseksi ja koronapandemian aiheuttaman oppimisvajeen kuromiseksi.

Tutustu arviointeihin:
Esiopetuksen lukuvuosiarviointi 2020–2021
Perusopetuksen lukuvuosiarviointi 2020–2021

Lisätiedot:
Vs. sivistysjohtaja Tiina Simons, p. 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen, p. 040 314 3328, hannamari.halinen@tuusula.fi
Opetuspäällikkö Markus Torvinen, p. 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi

Takaisin