Kiinteistöjen omat kaivot ja jätevesijärjestelmät Tuusulassa

20.08.2019

Tuusulassa kaivovedet voi tutkituttaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kautta, lisätietoja:

VESINÄYTTEET

Kiinteistöjen omien jätevesijärjestelmien osalta neuvontaa tarjoaa alueemme vesiensuojeluyhdistys, lisätietoja:

http://www.vhvsy.fi/sivut/Haja-asutuksen-jatevedet

Takaisin